Youwell AS


Etablert: 2015

Produkt/tilbud: Youwell Creator (for spesialister som ønsker å utvikle sine egne digitale helsetjenester og intervensjoner), Youwell Terapeut Portal (For terapeuter og veiledere som ønsker å kartlegge, tilpasse trening, rehabilitering eller behandling til den hjelpetrengende, og følge progresjonen) og digitale intervensjoner (ViMo mfl.).

Nettsted:

www.youwell.no/

CONTACT
Øyvind Grimsgaard
976 72 914

Youwell – tools for digital interventions

Youwell develops innovative digital services for training and treating mental and somatic disorders.


We provide a digital platform aimed at proven cognitive training to develop better health. The platform targets specialists, therapists and the helper, and we have developed several digital interventions together with Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Vest, Helse i Hardanger and the University of Bergen.

Our ambition is to be the foremost provider of tools to develop and provide digital healthcare and interventions. Today's health care system is facing a transformation from physical treatment sites to virtual. We will support businesses in this transformation.

Established: 2015

Product/service: Youwell Creator (for specialists who want to develop their own digital health services and interventions.), Youwell Therapist Portal (For therapists to map, adapt training, rehabilitation or treatment to the helper, and follow the progression) and digital interventions (ViMo etc.).

Webpage: http://youwell.no/

TERAPI:

Terapeutportal for behandling av psykisk helse

-I dag sender jeg den første fakturaen, med moms, ut av huset. Det er jammen en milepæl. Til nå har vi bare brukt penger, sier Jonny Klemetsen, som har utviklet plattformen Youwell sammen med et lite team.

Youwell Per Kåre Otteren Og Jonny Klemetsen

Arkiv