Dynamon AS

dynamon.no/

CONTACT
Hilde Ulvik Hordnes
95 26 12 18

Dynamon AS

Dynamon digitizes and optimizes rotation plans in the health sector

Dynamons value proposition:

Easier preparation

To make everyday life easier for managers who prepare shift plans

Individual adaptation

Create individually tailored shiftplans for employees in a simple and time-saving way

Proper competence

Ensure that managers can plan operations in an optimal way when it comes to the right expertise in the right place at the right time

DYNAMON:

Kalkulerer 4,2 millioner kombinasjoner på et par sekunder

Etter gjentatte kamper mot turnuser, med Excel og hodet som verktøy, innså sykepleier og økonom Hilde Hordnes at det ikke kunne fortsette slik. Julen 2019 lovte hun seg selv å aldri lage en turnus for hånd igjen.

Hilde Dynamon

Arkiv