Sintef

www.sintef.no/sintef-teknologi-og-samfunn/helse/#/

CONTACT

Sintef

We are Scandinavia's largest independent research organization.

SINTEF is one of Europe's largest independent research institutes and one of the country's leading institutions in health research. SINTEF is a broad, multidisciplinary research institute with internationally leading cutting-edge expertise in technology, natural sciences and social sciences. We carry out research as an R&D partner for business and administration and are among the largest institutes for contract research in Europe. SINTEF's vision is Technology for a better society.

SAMARBEID:

SINTEF og NSCC i nytt spennende samarbeid

Målet er å dra nytte av hverandres egenskaper for sammen å styrke norske helsebedrifter. SINTEF er et av de største uavhengige forskingsinstituttene i Europa. Gjennom Helseklyngens kontaktnett ønsker de tettere samarbeid med helsebedrifter.

Samarbeid Sintef 2 Web

Arkiv