Tannhelsehjelpen: DentaApps sin Digitale Løsning for Bedre Munnhelse

Appen demonstreres for statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet under Fagkonferansen til Tannpleierne i Trondheim i år (foto: DentaApps)

Tannhelsehjelpen: DentaApps sin Digitale Løsning for Bedre Munnhelse

Munnhelse har lenge vært en oversett del av det generelle helsebildet. Men nå, takket være DentaApps og deres nyskapende løsning, Tannhelsehjelpen, er dette i ferd med å endre seg.

Tannhelsehjelpen er en web-applikasjon som knytter sammen helsepersonell og tannhelsepersonell i en felles digital plattform. Dette verktøyet er utviklet for å løse mangelen på kunnskap om forebygging og behandling av munnhule- og tannhelseproblemer, og inkluderer en like stor betoning på samhandling - digital deling av informasjon og beslutningsstøtte med dokumentasjon inn i journalsystemer - som på kompetanseheving.

Munnhelse og sykdom: Tettere knyttet enn du tror

Munnhelsen kan være knyttet til generelle sykdommer som Alzheimer, diabetes, kreft og hjerte-karsykdommer. Det å løfte munnhelsen inn i et mer digitalt og integrert helsesystem er ikke bare en forbedring for pasienter og helsepersonell, men også en måte å redusere samfunnets generelle helsebyrde på.

Gründer av DentaApps, Ellen-Merethe Høgsæt, har med sin bakgrunn som tannlege i både privat og offentlig sektor sett behovet for digitalisering og effektivisering av tjenester innen munnhelse. DentaApps har utviklet Tannhelsehjelpen over en periode på 3 år og har nå kommersialisert løsningen, som allerede har blitt pilotert i tre fylker og 14 kommuner i Norge.

En dykk inn i Tannhelsehjelpen: Hvordan det fungerer

Hvordan fungerer Tannhelsehjelpen? I det daglige bidrar Tannhelsehjelpen med beslutningsstøtte, kartlegging og kompetanseheving hos helse- og omsorgspersonell. Tannhelsehjelpens veiledere gir helsepersonell informasjon om symptomer, behandling og utstyr til forskjellige tann- og munntilstander. Ved behov kan helsepersonell og tannhelsepersonell snakke sammen på video eller via meldingsskjema i appen.

En Ny Visjon for Munnhelse

Tannhelsehjelpen har som ambisjon å være den foretrukne plattformen og samarbeidspartneren for samhandling og kompetanse omkring munnhelse for hele helse- og omsorgssektoren og tannhelsetjenesten, både i Norge, Skandinavia og EU. Ved å adressere munnhelsen på en innovativ, tilgjengelig og forståelig måte, har Tannhelsehjelpen potensial til å forandre måten vi tenker på, lærer om, og behandler munnhelse på, og å sette en ny standard for digital helseinnovasjon.

Arkiv