"Haraldsplass Diakonale Sykehus er klare til å ta sensoren i bruk, og hadde brukt den allerede i dag hvis den hadde vært klar."
- Petter Thornam, fagdirektør og viseadministrerende direktør ved HDS
Vis fakta

KOLS:

Kols er den sykdommen som øker raskest i verden, og WHO rangerer tilstanden som verdens fjerde ledende dødsårsak. Beregninger viser at innen 2020 vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt.​

Sykdommen kols har tre elementer:

  • innsnevring av luftveiene​
  • færre luftblærer (emfysem)
  • økt mengde slim (bronkitt)

​Ved emfysem er lungeblærene skadet og redusert i antall. Dette reduserer evnen til å ta opp oksygen.

(Kilde: Helse Norge)


FAKTA OM EUPNEA:

Etablert: 2016

Team: Eupnea består av et team på sju personer

Mål: Godkjenning av sensoren til klinisk bruk innen våren 2024

Marked: Det skandinaviske markedet for sensoren er estimert til 2 milliarder. Markedet på verdensbasis er estimert til 280 milliarder

VIL DU INVESTERE I EUPNEA?

Dersom du synes historien om Eupnea er spennende og kunne tenke deg å være med på reisen søker selskapet nå flere investorer.

Ta kontakt med Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, CEO i Eupnea: oystein@eupnea.no

BEHOV: Gründer Øystein Theodor Ødegaard-Olsen (i midten) jobber for at både pasienter og helsetjeneste skal få en lettere hverdag. Idéen til sensoren som måler pustefrekvensen har sitt utspring i at han selv kunne hatt bruk for en slik sensor i arbeidet som lege. (Foto: Eupnea)

Pasientovervåkning 2.0

En sensor vil kunne revolusjonere overvåkning av pustefrekvens. Eupnea får brei støtte fra både brukere og tjenesten. Tiden er moden for pasientovervåking 2.0.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster


Sensoren utviklet av teamet i selskapet Eupnea sørger for nøyaktig overvåking av pustefrekvens. Det store målet er at sensoren skal være klar for lansering i markedet i 2024.

– Det brukes mye tid på å vurdere pustefrekvens på sykehusavdelinger. I dag utføres dette ved manuell telling, forklarer Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, CEO i Eupnea.

Han er også gründeren bak sensoren, og lege. Idéen fikk han fordi han selv kunne hatt bruk for en slik sensor i eget arbeid. Når en pasient legges inn ved et sykehus skal pustefrekvensen registreres, likevel mangler så mye som 75 prosent av de innlagte pasientene registrering av pustefrekvens.


MØNSTER: Ved god overvåking av pustemønster kan sensoren bidra til å tidlig avsløre om pasienter er i ferd med å bli dårligere. (Foto: Eupnea)Kan spare enorme ressurser

– Pustefrekvensen er en veldig god indikator på hvor dårlig en pasienter er. Ved god overvåking av pustemønster kan vi tidlig avsløre om pasienter er i ferd med å bli dårligere, sier Ødegaard-Olsen.

Gevinster ved bruk av sensoren:

Ifølge selskapets kalkuleringer er potensialet for besparte ressurser ved bruk av deres sensor gigantisk.

• Bedre overvåking og kvalitet, og potensielt redusere kostnader.

• Kortere liggetid, pasienter kan sendes hjem tidligere med avstandsovervåking.

• Oppfølging av kroniske pasienter, redusert behov for fysisk besøk, enklere/rimeligere behandlings alternativer.

• Tidlig oppdage forverring i sykdom, og forhindre dødsfall.

Ødegaard-Olsen og teamet i Eupnea høster brei støtte fra både brukerorganisasjoner og kommunal- og spesialisthelsetjenesten.

Selskapet har allerede inngått samarbeid med blant annet Haraldsplass sykehus, Bergens legevakt og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Prosjektet har blitt kåret til Vestlandets beste idé og fått omtale i Dagens Næringsliv.

VIKTIG: – Det er viktig at teknologien bli ferdig utviklet på et høyt nivå, med mulighet for bruk på lavere nivåer for eksempel hjemmemonitorering og fremtidens hjemmesykehus, sier Petter Thornam fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om sensoren til Eupnea. (Foto: Privat)Vil ta sensoren i bruk

– Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) er klare til å ta sensoren i bruk, og hadde brukt den allerede i dag hvis den hadde vært klar, sier Petter Thornam.

Han er fagdirektør og viseadministrerende direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus. Thornam er utdannet lege, og spesialist i samfunnsmedisin.

Sykehuset som er kjent for å være innovative, har systemer med mulighet for å lage løsninger som kan motta sensordata fra Eupnea. Dermed åpner det seg en mulighet for å bruke sensoren knyttet dirkete til eksisterende systemer. Dersom dette lykkes, vil utvikling ved HDS føre til medisinsk godkjenning.

– Det er viktig at teknologien bli ferdig utviklet på et høyt nivå, med mulighet for bruk på lavere nivåer for eksempel hjemmemonitorering og fremtidens hjemmesykehus, sier Thornam om sensoren til Eupnea.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø har signert en intensjonsavtale med Eupnea og ´det planlegges kliniske studier knyttet til sengeavdelinger.

– Vi vil sammenligne manuell telling mot sensordata og kapnograf* for å validere sensorens nøyaktighet. Da vil vi også måle hvor mye ressurser vi kan spare ved bruk av sensoren, sier Tørris Sjøset, lungelege ved lungeavdelingen hos UNN.

Planen er også studier som ser på sammenhengen mellom sensordata og data fra kapnograf , slik at algoritmene kan gjenkjenne ulike pustemønstre. På den måten vil det være mulig å for eksempel forutsi tidligere hvilke KOLS-pasienter som har økt fare for reinnleggelse.

– Sensoren er aktuell for pasienter både før og etter en operasjon, og infeksjonspasienter. Vi ønsker derfor å prøve sensoren på disse pasientgruppene også, sier Sjøset.


KLINISKE STUDIER: – Vi vil sammenligne manuell telling mot sensordata og kapnograf* for å validere sensorens nøyaktighet. Da vil vi også måle hvor mye ressurser vi kan spare ved bruk av sensoren, sier Tørris Sjøset, lungelege ved lungeavdelingen hos UNN. (Foto: Privat)Et eksempel på en brukergruppe

En pasientgruppe Eupnea har retta søkelys mot er pasienter med kols. Målet er at sensoren vil føre til at pasientene unngår komplikasjoner og opplever trygghet gjennom tett oppfølging.

– Vi i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er bekymret for situasjonen til lungesyke i Norge. Det er stor mangel på kvalifiserte rehabiliteringstilbud som vi vet bedrer livskvalitet og vil forebygge mange sykehusinnleggelser, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte og hjerte- og lungesyke (LHL).

Det er spådd at kols går forbi hjerte- og karsykdommer som innleggelsesårsak i Norge i 2025.

– Vi vil bidra til at disse menneskene får en bedre hverdag, sier Ødegaard-Olsen.

Jahren i LHL mener morgendagens tilbud skal være en kombinasjon av institusjonsbasert rehabilitering sammen med oppfølging i hjemmene.

– Da blir blant annet registrering av medisinske parametere som for eksempel pustefrekvens viktig. Vi støtter derfor at fagmiljøer blir innovasjonsaktører, som Eupnea er et eksempel på, og vil arbeide for at kommuner og offentlige helsetjenester kan ta dette i bruk, sier Jahren.


VIL DU INVESTERE I EUPNEA?

Dersom du synes historien om Eupnea er spennende og kunne tenke deg å være med på reisen søker selskapet nå flere investorer.

Ta kontakt med Øystein Theodor Ødegaard-Olsen, CEO i Eupnea: oystein@eupnea.no


Kapnograf* - er måling av konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i utåndingsluft ved hjelp av en gassanalysator, en kapnograf. (Store medisinske leksikon)

Arkiv