"Ut fra de erfaringene vi gjorde nå, så bør vi gjøre dette til en rutine. At vi skal ha studenter her hvert semester, og at dette blir en del av våre arbeidsrutiner."
- Sigmund Olsen, Area Director Kverneland Group (har hatt studenter fra InGenious-programmet)

Få ekstra hjelp til utvikling med studenter

Visste du at studenter kan bidra med nyttig innsikt til bedrifter? Nå er det mulig å melde inn aktuelle problemstillinger til både Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole.

"Universitetet i Stavanger ønsker å ha en sentral og positiv rolle i et bærekraftig og grønt skifte i regionen vår. For å få til dette må vi samarbeide mer og tettere med arbeidslivet i regionen vår. Siden høsten 2019 har universitetet gjort akkurat dette gjennom InGenious-programmet. Til nå er det gjennomført 35 utfordringer med offentlige og private virksomheter. 150 studenter fra 28 land innen 15 ulike fagområder har deltatt." Slik beskriver Universitetet i Stavanger (UiS) InGenious-programmet i sin brosjyre.


Hva er InGenious-programmet?

  • I InGenious settes tverrfaglige student-team sammen for å jobbe med en konkret utfordringer/case fra arbeidslivet.
  • Din virksomhet vil ha ett eller flere studentteam som vil jobbe med din virksomhets utfordring over et helt semester.
  • Programmet avsluttes med en seremoni der studentene presenterer en løsning eller anbefaling.
  • Bedrifter og offentlige virksomheter kan melde inn utfordringer i UiS samarbeidsportal – samarbeid.uis.no.


ET HERLIG INNBLIKK I PROGRAMMET HERGode tilbakemeldinger

UiS har hatt gode erfaringer med programmet og fått meget positive tilbakemeldinger fra arbeidslivet som har hatt stort utbytte av samarbeidet.

Derfor utvider de nå fra ett til fire tilbud neste høst.

LES MER: Kverneland-gruppen ønsker å jobbe for bedre landbruk i Afrika. Fire UiS-studenter bidro til å utforske nye løsninger for økt matvareproduksjon.

LES OGSÅ: Studentene satser på næringslivet for en bærekraftig fremtid

InGenious-programmet høsten 2022:

1.) Green transition

2.) Digital marketing

3.) Sustainable Resource Recovery

4.) Knowledge-based entrepreneurship


UiS inviterer offentlig og privat sektor, start-ups, SMB-er og store virksomheter til å melde inn utfordringer i vår samarbeidsportal (samarbeid.uis.no) innen 10. august.

Ta gjerne kontakt med oss på ingenious@uis.no hvis du har spørsmål.

VID vitenskaplige høyskole søker reelle problemstillinger

3.årsstudentene på ergoterapi ved høyskolen vil jobbe med prosjektet i fire uker.

– Til høsten i uke 38-42 2022 skal 3.årsstudentene på ergoterapi jobbe i prosjekt. De skal tilegne seg Design Thinking og tjenestedesign metodikk samt få bedre innsikt i innovasjon og prosjektarbeid, opplyser Hans M. Kunnikoff, høyskolelektor Vid Stavanger.

Skolen har 45 ivrige studenter som kommer til å bli organisert i grupper på 5-6 studenter. De skal få presentert noen aktuelle utfordringer. Tanken er at de først skal tilegne seg metodikken, Design Thinking, og siden planlegge en prosess hvor de selv skal involvere aktører og fasilitere gjennom DT fasene.

– Tema vi ønsker de skal dukke mer inn i kan være VT, tjenesteutvikling og digitalisering innen helse og omsorgstjenester. Vi ønsker at studentene våre skal jobbe med reelle problemstillinger/utfordringer og aktører. Prosjektet går over vel 4 uker der det avsluttes med en pitch/presentasjon. Dette kommer til å finne sted på ny campus Kampen Stavanger, sier Kunnikoff.

Er dette av interesse? Send gjerne en e-post til hans.kunnikoff@vid.no

Arkiv