"Vil du være med i utviklingsprosessen? Du får mulighet til å prioritere hva som er viktig, slik at Helseapps kan skape den beste applikasjonen for deg som privatperson?"
- Helseapps
Vis fakta

Pasient-brukere

Hvis du er interessert i å bli test person, så ta kontakt med bendik.lind@helseapps.no

Pro-brukere

Hvis du er interessert i å hjelpe med å utvikle denne nye funksjonen, så ta kontakt med nicole.waniowska@helseapps.no

VIDRE: Nå skal selskapet videre. Med et tverrfaglig team av helsepersonell, designere og teknologer, har de satt seg et hårete mål om at pasientene skal få eie alle sine egne helsedata. Her er (f.v.) Anders Stormo, CPO, sammen med Marius Christensen, CEO. (Foto: Helseapps)

Søker brukere: Helseboka leverer brukervennlige e-helsetjenester for både helsepersonell, pasienter og folk flest

Helseapps søker privatpersoner som ønsker å være med på videreutviklingen av Helseboka. Helseboka lar deg samle dine helseopplysninger og få kontroll over din egen helsesituasjon.

Tekst: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster, i samarbeid med Helseapps

Vi i Helseboka går på jobb hver dag for å gi privatpersoner og helsepersonell bedre samhandlingsverktøy. Med et godt samhandlingsverktøy er vi overbevist om at helsetilbud blir bedre og pasientreisen mer effektiv og brukervennlig, samt at privatpersoner totalt sett får en bedre helsesituasjon - om man er syk eller ikke.
Lene Wium, COO Helseapps

For helsepersonell og andre behandlere er Helseboka en fleksibel plattform for god og trygg samhandling med pasientene - og et effektivt verktøy for timebestilling og mer effektiv administrasjon. For pasienter og folk flest er Helseboka en unik mulighet til å få full oversikt og kontroll over alt som har med egen helse å gjøre.

Helseboka er utviklet av Helseapps AS - grunnlagt av to leger og spesialister i allmennmedisin. Begge hadde opplevd at de ulike delene av helsevesenet ikke snakket godt nok med hverandre, og at opplysninger om tidligere behandlinger, diagnoser og annen viktig informasjon ikke var lett tilgjengelig når helsepersonell eller pasienter fikk behov for det. Dette medførte igjen dårligere tjenester for pasientene og adskillig merarbeid for helsepersonell – som allerede i utgangspunktet har en hverdag hardt presset på tid.

Løsningen ble Helseboka. En samhandlingsplattform med helsedata, diagnostikk og oppfølging samlet på et sted - og med pasienten i sentrum. Første versjon ble lansert i 2019, og per i dag er Helseboka i aktivt bruk hos over 130 kommuner, alle landets apotek-kjeder, flere sykehus, klinikker og institusjoner og en rekke aktører innenfor primærhelsetjenesten. 18.000 helsepersonell er registrert som brukere av samhandlingsplattformen og over 3 millioner privatpersoner har stiftet bekjentskap med Helseboka i forbindelse med timebestillinger for testing og vaksinering i løpet av covid-19-pandemien. Helseboka er per i dag Norges største pandemiplattform med 4,4 millioner registrerte vaksineringer, og om lag halvparten av landets befolkning har lagret helseinformasjon i sin egen private, digitale helsebok.

Helseapps AS er en spennende og utviklende arbeidsplass med internasjonale ambisjoner. Vi teller per i dag 35 ansatte innenfor fagområder som IT- og forretningsutvikling, HR, sikkerhet, salg, markedsføring og support, og rekrutterer fortløpende for å håndtere stadig vekst. Helseapps har avdelinger i Harstad, Tromsø, Oslo, Bergen og Aalborg, og selskapet er allerede blitt en nasjonal suksesshistorie.

Nå skal selskapet videre. Med et tverrfaglig team av helsepersonell, designere og teknologer, har de satt seg et hårete mål om at pasientene skal få eie alle sine egne helsedata. Da kan helsetjenesten ta i bruk nye verktøy og tjenester mye raskere enn i dag – noe som igjen vil føre til bedre behandling og oppfølging for innbyggerne.

BIDRA? Ønsker du å være delaktig i utviklingsprosessen og få mulighet til å prioritere hva som er viktig for å skape den beste applikasjonen for deg som privatperson? (Foto: Helseapps)


Pasient-brukere

Nå søker Helseapps privatpersoner som ønsker å være med på videreutviklingen av Helseboka. Helseboka lar deg samle dine helseopplysninger og få kontroll over din egen helsesituasjon. I tillegg kan du med full kontroll over din helse, dele dine data med hvem du ønsker og få et bedre og mer tilpasset helsetilbud.

Ønsker du å være delaktig i utviklingsprosessen og få mulighet til å prioritere hva som er viktig for å skape den beste applikasjonen for deg som privatperson? Helseapps trenger test-personer som kan dele sine behov knyttet til sin helsesituasjon, teste og gi tilbakemelding på ny funksjonalitet som skal utvikles eller være en del av de som tester ny funksjonalitet før det slippes til markedet.

Hvis du er interessert i å bli test person, så ta kontakt med bendik.lind@helseapps.no


ØNSKER FASTLEGER: De ser etter fastleger som kan delta i intervjuer (ca 1 times intervju på video, enten på engelsk eller norsk, som kompenseres med 1500 kr), samt til brukertesting av den nye funksjonen (dvs. testing og rapportering av tilbakemeldinger på den nye funksjonen; kompenseres etter medgått tid). (Foto: Helseapps)


Pro-brukere

De ansatte i Helseboka jobber kontinuerlig med å skape verdi for våre brukere. Nå jobber de med å utvikle en ny funksjon som vil hjelpe fastleger med å gi bedre helsehjelp til pasienter med kroniske sykdommer.

Å utvikle et brukervennlig produkt krever tett kontakt med brukerne. Derfor vil de veldig gjerne komme i kontakt med fastleger som synes det er utfordrende å følge opp pasienter, og som er nysgjerrige på hvordan innovativ teknologi kan hjelpe i dem i sitt arbeid.

De ser etter fastleger som kan delta i intervjuer (ca 1 times intervju på video, enten på engelsk eller norsk, som kompenseres med 1500 kr), samt til brukertesting av den nye funksjonen (dvs. testing og rapportering av tilbakemeldinger på den nye funksjonen; kompenseres etter medgått tid).

Hvis du er interessert i å hjelpe med å utvikle denne nye funksjonen, så ta kontakt med nicole.waniowska@helseapps.no

Arkiv