"Skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn en fullstendig søknad til Grønn plattforms hovedutlysning."

Ny runde for Grønn plattform fra Forskningsrådet

Målet med skisseutlysningen er å mobilisere til prosjektideer og konsortier som kan bli til konkurransedyktige prosjektsøknader til Grønn plattform. Søknader til hovedutlysningen må ha utgangspunkt i en innsendt obligatorisk skisse.

Skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn en fullstendig søknad til Grønn plattforms hovedutlysning med søknadsfrist i september 2022. Skissefristen 4. mai 2022 kl. 23:59.

Fullstendig tekst på hovedutlysningen vil bli publisert i mai 2022. Det er mulig å søke fra og med 10. august.

Samlet behov for støtte per prosjekt skal ligge mellom 30–80 millioner og støtten gis i henhold til statsstøtteregelverket. Forventet bevilgningsvedtak er i desember 2022. I årets utlysning sendes det inn en søknad som beskriver hele prosjektet og der bedrifter og forskningsinstitutter kan stå som prosjektansvarlig og sende inn søknaden på vegne av konsortiet.

For eventuelle spørsmål, bruk denne mailadressen: gronnplattform@forskningsradet.no

Arkiv