"Et premiss for at vi skal lykkes er at vi leverer ett innspill, og at vi ikke kommer med en rekke ulike."
- Skrivegruppen for innspillet og HelseOmsorg21-rådet
Vis fakta

Innspillet er utformet av en skrivegruppe som består av representanter fra Norway Health Tech, Abelia, LMI, Life Science Cluster og Kreftforeningen. Innspillet favner felles interesser på tvers av livsvitenskap, helseteknologi, bioteknologi, etc. Gruppen oppfordrer alle om å stille seg bak dette felles initiativet.

SE INNSPILL SOM VEDLEGG (nederst i saken)

Gi din støtte: For å støtte innspillet bekrefter du det ved å fylle ut et skjema.

HER GIR DU DIN STØTTE

VIL SATSE: Med mål om å samle hele helsenæringen bak et felles innspill til Norsk Eksportråd har en arbeidsgruppe lagt ned et solid arbeid. Det største målet er at helsenæringen skal bli en av Norges prioriterte eksportnæringer.

Vi ønsker ditt innspill til Nasjonalt Eksportråd!

– Skal helsenæringen bli en av satsingene er vi helt avhengige av at vi klarer å samle så mange aktører som mulig bak ett felles innspill, opplyser skrivegruppen for innspillet og HelseOmsorg21-rådet. Fristen for å støtte er 24. november.

Den 1. desember har Nasjonalt Eksportråd frist for å levere innspill til hva som skal anbefales som de 2-3 neste eksportsatsingene for Norge.

– Skal helsenæringen bli en av satsingene er vi helt avhengige av at vi klarer å samle så mange aktører som mulig bak ett felles innspill.

Det skriver Skrivegruppen for innspillet og HelseOmsorg21-rådet i en utsendelse.

– Lykkes vi så vil hele det nasjonale virkemiddelapparatet settes bak satsingen, og alle som jobber med helsenæring i Norge vil bli vinnere, opplyser aktørene.

Arbeidet er forankret under HelseOmsorg21-rådet.


Felles mål

"Vi er alle enige om at helsenæringen i Norge trenger bedre vilkår, og nå har vi sjansen til å danne et landslag som skal sikre at dette faktisk skjer. Helsenæringen står høyere på den politiske dagsorden enn på lenge, og vi opplever en ny giv etter at helseministeren og næringsministeren i oktober inviterte til et felles toppmøte om hvordan fremme denne satsingen. Å bli ett av områdene Norge vil satse på har mange oppsider. Det betyr oppmerksomhet, politisk vilje, at næringen fremmes internasjonalt, at Innovasjon Norge, UD og virkemiddelapparatet i langt større grad vil kunne bistå bedrifter som ønsker å nå frem på det internasjonale markedet. Dette er avgjørende for skalering, og vi tror også dette vil bidra til å fjerne nasjonale hindringer. Blir helsenæringen en eksportsatsing forutsetter det også at forholdene legges til rette for nasjonal skalering." Skriver skrivegruppen for innspillet og HelseOmsorg21-rådet.


Oppfordrer alle til å gi sin støtte

– Et premiss for at vi skal lykkes er at vi leverer ett innspill, og at vi ikke kommer med en rekke ulike, blir det poengtert i utsendelsen.

Vedlagte innspill (se vedlegg nederst på denne siden) er utformet av en skrivegruppe som består av representanter fra Norway Health Tech, Abelia, LMI, Life Science Cluster og Kreftforeningen. Innspillet favner felles interesser på tvers av livsvitenskap, helseteknologi, bioteknologi, etc. Gruppen oppfordrer alle om å stille seg bak dette felles initiativet.

Det endelige innspillet vil også inneholde et vedlegg med case som eksemplifiserer eksportpotensialet.

For å støtte det vedlagte innspillet bekrefter du det ved å fylle ut dette skjema: Signaturliste

Fristen for å bekrefte støtte er utgangen av 24. november 2022.

Har du spørsmål kan disse rettes til helseomsorg21@forskningsradet.no

Arkiv