"Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter."
- #omsorgsrevolusjonen
Vis fakta

Oppropet #Omsorgsrevolusjonen

Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech har startet oppropet.

Vi ønsker gode og sunne liv for alle, men hvordan når vi det målet? La oss legge planen sammen, i stedet for å se hva som skjer.

Omsorgsrevolusjonen har startet

Nå håper vi du vil dele innhold under emneknaggen #omsorgsrevolusjonen. Alle vet at helsetjenester må leveres på nye måter i framtida, men løsningene må vi finne sammen.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Foto: Bilde av RODNAE Productions fra Pexels

Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat. La oss gripe mulighetene sammen. Det var det innledende budskapet under webinaret som sparka oppropet i gang. Det var Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som tromma sammen til webinar under tittelen: #Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

– Debatten om velferdsprofittører er en ulykke for det norske velferdssamfunnet. Det er ikke fordi jeg er tilhenger av profitt i velferd, men det er fordi at hvis konsekvensen av den debatten blir at vi bare bruker offentlig egen regi til å produsere omsorgstjenester - da får vi ikke til det mangfoldet av aktører og interesser som er nødvendig fr å drive fram innovasjonsprosesser, sa Kåre Hagen i sitt innlegg. Han er leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet og tidligere utvalgsleder.

Han fikk støtte fra Mads Bruun Høy, en av gründerne bak innovasjonsbyrået Æra Strategic Innovation. Han har henta mye inspirasjon fra Hagens arbeid med stortingsmeldinga NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.

– Innovasjon er en balansekunst, som handler om å fikse nåtiden og samtidig skape framtiden, sa Bruun Høy.

Monica Fossnes Petersson, programdirektør hos KS fulgte på med sitt innlegg om partnerskap for radikal innovasjon.

– Vi ser at vi trenger et taktskifte i innovasjonsarbeide i kommunalsektor, og det er fordi at samfunnsutfordringene er for store for hver enkelt kommune eller fylkeskommune å løse, sa hun.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fredrik Gulowsen, gründer og daglig leder i selskapet Nyby, og Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, avslutta webinaret med en panelsamtale om mulighetene og hva vi kan få til sammen.

Få med deg opptak fra hele webinaret her

Webinarets egen side og presentasjonene fra foredragsholderne finner du HER.

Hva handler oppropet #omsorgsrevolusjonen om?

Det kommer en revolusjon enten vi vil eller ikke. Det vil si, den er her allerede. Det handler ikke bare om eldrebølge, det handler om ensomhet, utenforskap, rus og psykiatri og alle de andre viktige oppgave som spiser opp kommunenes budsjetter. For det er der vi bor og lever, i kommunene.

Dette er omsorgsrevolusjonen!

Koronapandemien har vist at det er mulig å få til endring om vi må. Pandemien har også vist de ansatte i kommunene allerede gjør så godt de kan. De kan ikke løpe fortere. For å lykkes må vi mobilisere alle krefter. Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter, men vi må gripe dem nå. Slik at nye tanker og innovasjon ikke bare kan spire, men slå rot. Slik at vi kan sikre innbyggerne den omsorgen de trenger, slik at vi kan forebygge i stedet for å behandle.

Vi ønsker gode og sunne liv for alle, men hvordan når vi det målet? La oss legge planen sammen, i stedet for å se hva som skjer.


#Klyngekaffe

Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech arrangerer med ujevne mellomrom fredagskaffe under fanen #klynegkaffe. Her diskuterer de tre klyngelederne utfordringer og muligheter innen helsesektoren, og hvordan vi sammen kan gjøre mulighetene til virkelighet. Det er det #omsorgsrevolusjonen handler om!


#Klyngekaffe - Hvordan sikre morgendagens helsetjenester med nok testkapasitet i Norge

Testkapasitet er en stor mangelvare i Norge, og vi er på bristepunktet. Det betyr at bedrifter må ut av landet for å teste. Dette tar med seg verdiskapning, arbeidsplasser, kompetanse og innovasjon.

Lena Nymo Helli fra Norway Health Tech, Ketil Widerberg fra Oslo Cancer Cluster og Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster diskuterer utfordringer og mulige løsninger for å sikre nok testkapasitet i Norge sammen med Tarje Bjørgum fra Abelia.


#Klyngekaffe om offentlig-privat samarbeid

Klyngelederne fra Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech blir utfordra på offentlig-privat samarbeid av Abelias Tarje Bjørgum.

Den siste Menon rapporten om Norges forutsetninger for eksport av helseindustri, påpekte behovet for et velfungerende hjemmemarked som en nøkkelkomponent for økt eksport. Innovasjonstalen fra Innovasjon Norge understrekte viktigheten av samarbeid på tvers. Det er mange eksempler som taler for samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og mange som snakker varmt om det. Så hva skal til for å få det til å skje i større utstrekning? Og når og på hvilket område er det hensiktsmessig?

Helseregionene er helsenæringens svar på Equinor. De skal etterspørre og utfordre industrien, slik at man utvikler løsninger som svarer på utfordringene som skal løses. Det ivres for dette på begge sider men vi ser allikevel at det ikke nødvendigvis skjer i den utstrekning vi ønsker. Så hva skal til?

Mange spørsmål, problemstillinger og utfordringer – her får du opptak av diskusjonen sammen med Lena, Arild og Ketil – godt ledet (og utfordret) av Tarje.

Arkiv