"Det er et godt konsept som gir bedrifter en hovedinngang til et nytt marked"

Nordic Booster Board gir bedrifter en boost ut i nye markeder

Nordic Booster Board er et virtuelt konsept for bedrifter som ser mot nye markeder. Sammen med et nordisk partnernettverk har åtte norske bedrifter fått verdifull innsikt i det danske, svenske og finske helsemarkedet.

Tekst: Lotte Overbjerg, Welfare Tech og Therese Oppegaard, Norwegian Smart Care Cluster

Still spørsmål om ditt neste marked og få svar.

Det er i all enkelthet det Booster Board handler om. Konseptet er utviklet av klyngens danske samarbeidspartner Welfare Tech. Over 50 bedrifter har siden starten av 2021 vært med på Booster Board, og fått råd på veien inn i et nytt nordisk marked. Booster Board sesjonene er arrangert i samarbeid med danske Welfare Tech, svenske Business Region Göteborg og finske Oulu Health.

– Jeg er veldig begeistret for Booster Board. Konseptet er så enkelt, men allikevel så effektivt. Det var en fornøyelse å være med på dette, og vi ser frem til å være med på å utvikle dette videre, sier Minna Komu fra den finske helseklyngen Oulu Health.

Hva er et Booster Board?

Booster Board er et virtuelt konsept hvor inntil fem bedrifter av gangen får muligheten til å pitche deres løsning og stille tre konkrete spørsmål til et panel fra et annet nordisk land. I panelet sitter en rekke eksperter som gir bedriftene tilbakemelding på pitch og spørsmål. Ekspertene representerer for eksempel en kommune, et sykehus, en klynge/ nettverk, en bedrift og en FoU-institusjon. I etterkant av paneldiskusjonen gir bedriftene feedback til hverandre i en egen sesjon.

Så langt er det gjennomført 12 runder Booster Boards, og tilbakemeldingen fra alle de nordiske aktørene er gode.

– Det er et godt konsept som gir bedrifter en hovedinngang til et nytt marked. Det er ulikheter i helsesystemene i de nordiske landene, derfor er det en stor fordel å samle ulike relevante aktører rundt samme skjerm, sier Iris Öhrn, Investment Advisor i Business Region Göteborg AB.

Daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen er enig med våre svenske partnere.

– Gjennom dette konseptet får bedriftene en relativt enkel inngang til gode og relevante tilbakemeldinger som de kan ta med seg videre i sine strategier. I tillegg til nyttig innsikt er dette også nettverksbygging med ekspertene i panelet og de andre bedriftene. Det har stor verdi for bedrifter å samles og lære av hverandre.

Iris Öhrn legger også til at Booster Board tilfører ny kunnskap til deltakerne i ekspertpanelet.

– Vi som sitter i panelet blir bedre kjent med hverandres kompetanse, noe som igjen styrker nettverket og innovasjonsøkosystemet rundt helse.

Representanter fra aktørene i klyngesamarbeidet NorCare samlet under Vitalis 2017

Gode innspill til videre arbeid mot nye markeder

For de norske bedriftene var deltakelsen på Nordic Booster Board nyttig på flere måter. En forutsetning for å kunne delta på Booster Board er at selskapet er i en vekstfase. Åtte norske bedrifter fikk tilbud om å delta i første runde.

– Nordic Booster Board er et godt initiativ for bedrifter som ønsker å bygge nettverk og ekspandere i de nordiske landene. Klyngen har gjort et godt arbeid i å sette sammen varierte og kunnskapsrike ekspertpanel til å gi konkrete tips, anbefalinger og kontakter, sier Astrid Skaar Andersen, markedsutvikler i Motitech

Selv om selskapene opplever fart i hjemmemarkedet, varierer det hvor langt de ulike selskapene har kommet med internasjonal markedsutvikling. Bliksund er et norsk teknologiselskap som leverer løsninger til nødetater og prehospital helsetjeneste.

– Bliksund har en vekststrategi hvor internasjonal ekspansjon er viktig. Vi er fortsatt i en tidlig fase av vår internasjonaliseringsreise og Nordic Booster Board ga oss en flott introduksjon til markedene i Danmark, Sverige og Finland, sier Janne Morstøl, CCO i Bliksund.

ChecWare kan også fortelle at deltakelsen på Booster Board levde opp til forventningene. Selskapet er i god fart og øker satsingen på internasjonal ekspansjon. Ottar Aune er internasjonal salgsleder, og representerte selskapet i Booster Board Sweden.

– Vi fikk mye igjen for deltakelsen i Booster Board Sweden. Ekspertene ga flere konkrete og relevante tips og tilbakemeldinger som vi har hatt stor nytte av i ettertid relatert til vår pågående etablering i Sverige.

Styrket samarbeid til det beste for nordiske bedrifter

Det er Welfare Tech’s internasjonaliseringsrådgiver Karen Lindegaard som sammen med kollegaer har utviklet Booster Board konseptet. Prosessen startet som et tilsvar på at pandemien så ut til å bremse bedrifters arbeid med internasjonalisering.

Karen Lindegaard sier at konseptet også styrker nettverket mellom de nordiske partnerne som bidrar til å øke verdien vi kan gi våre bedrifter.

– Vi er glade for at konseptet har blitt en suksess, for det ligger mye arbeid bak. Vi bruker lang tid på å sette sammen ekspertpanelet og matche de med bedriftene. Men her er det en klar fordel med et godt internasjonalt nettverk, som vi ser har blitt ytterligere styrket gjennom arbeidet med Booster Boards.

Første runde av Nordic Booster Board ble gjennomført i starten av 2021. Allerede i månedsskiftet april/mai 2021 avvikles en ny runde hvor syv nye norske selskaper skal få muligheten til å presentere seg for et dansk og svensk panel.

Vil du ta steget ut i det internasjonale markedet? Klyngen har samlet mye nyttig markedsinnsikt på våre nettsider. Du er også velkommen til å ta kontakt med Therese dersom du har spørsmål.

Arkiv