"Det skjer kort sagt mye i de tyske behandlings- og omsorgssystemene for tiden! Denne utviklingen gir seg også til kjenne i Sveits og Østerrike."
- Ole Christian Ruge, daglig leder hos Denova Impuls

En veileder mot Tyskland, Sveits og Østerrike

Det finnes store muligheter for teknologibedrifter i disse landene, og vår ferske medlemsbedrift Denova Impuls står klar til å hjelpe deg på veien.

Denne ferske medlemsbedriften er et firma som tilbyr assistanse til selskaper som ønsker å utforske muligheter, finne interessenter og planlegge lansering og etablering i de tyskspråklige markedene. Med deres bakgrunn fra disse markedene avklarer de myndighetenes interesse, krav til funksjonalitet, konkurranseforhold og markedsveier og hjelper med en dedikert markedsstrategi.

I år gir den tyske stat delstatene 4,3 milliarder euro til digitalisering av sykehusene. Dette er definert gjennom Sykehusmoderniseringsloven (KHZG). I fjor kom den Digitale Behandlingsloven (DVG), med behandlings-apper på resept. I år trer den digitale forsynings- og pleiemoderniseringsloven (DVPMG) i kraft, med apper for oppfølging og egenutvikling av pleietrengende.

– Det skjer kort sagt mye i de tyske behandlings- og omsorgssystemene for tiden! Denne utviklingen gir seg også til kjenne i Sveits og Østerrike. Dette gir store muligheter for norske teknologibedrifter som retter seg mot denne sektoren! Hva med dere? sier Ole Christian Ruge, daglig leder hos Denova Impuls.

MER INFORMASJON OG KONTAKT: www.denova-impuls.com

Arkiv