"Det er viktig at boligen blir utformet slik at innbyggerne kan leve gode liv enten de har helseutfordringer eller ikke. Her trenger vi innspill fra alle sider av bordet for å få den rette innsikten."
- Karoline Blikra Mokleiv, forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Lab.
Vis fakta
INNSIKT: Karoline Blikra Mokleiv fra Norwegian Smart Care Lab jobber for å finne innsikt i hvordan fremtidens bolig skal være. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


ARRANGEMENT: Messen "Fremtidens bolig"

NÅR: 24. mai 2022

HVOR: HelseCampus Stavanger

AV: Norwegian Smart Care Lab sammen med Nordic Edge Innoasis, Universitetet i Stavanger og HelseCampus Stavanger

BLI MED? Vil din bedrift stå på stand, og presentere sine løsninger denne dagen? Ta kontakt med Karoline Blikra Mokleiv via e-posten: karoline@valide.no

FEMTIDSPLAN: Kanskje har alle boliger for eldre og mennesker med nedsatt mobilitet Tidewave sin vendemadrass i framtida? Her ser vi Bjørn Lorentzen, CEO i selskapet, på stand. (Foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster)

Skal arrangere messe i HelseCampus Stavanger – Temaet blir fremtidens bolig

– Har din bedrift løsninger knyttet til bolig og smartteknologi i hjemmet? Da vil vi gjerne høre fra deg, sier Karoline Blikra Mokleiv, fra Norwegian Smart Care Lab. Sammen med partnere vil labben kartlegge hvordan fremtidens bolig bør være.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster

Hvordan ser du for deg at fremtidens bolig bør se ut? Her finnes mange gode svar, og ingenting er feil. For å finne svarene på dette spørsmålet skal Norwegian Smart Care Lab sammen med Nordic Edge Innoasis, Universitetet i Stavanger og HelseCampus Stavanger arrangere en messe som bærer navnet "Fremtidens bolig".

– Messen blir arrangert i HelseCampus Stavanger på Ullandhaug, sier Mokleiv.

Forretningsutvikleren med bakgrunn som sykepleier mener det er avgjørende med gjennomtenkte boligløsninger for å skape gode liv for innbyggerne.

– Det er viktig at boligen blir utformet slik at innbyggerne kan leve gode liv enten de har helseutfordringer eller ikke. Her trenger vi innspill fra alle sider av bordet for å få den rette innsikten, sier hun.


Viktige problemstillinger

For å finne ut hvordan fremtidens bolig skal være må både utbyggere, leverandører av smarte løsninger og innbyggere få komme med sine meninger. Derfor blir alle invitert til en åpen messe i februar.

– Vi vet at det ikke er sykehjemsplasser til alle i fremtiden, så hvordan kan vi sørge for gode, trygge boligløsninger som passer til alle? utfordrer Mokleiv.

Hun viser til flere senarioer for fremtida, noen lystigere enn andre. I beste fall finnes det boliger og boformer som gir innbyggere trygghet og mulighet til i større grad å kunne klare seg selv og hjelpe hverandre. I verste fall vil kan vi oppleve at mennesker som har behov for hjelp og oppfølging ikke får hjelpen de trenger.

– Her finnes heldigvis et hav av løsninger og gode idéer. Nå håper jeg både utbyggere, bedrifter, innbyggere og helsetjenesten kommer til messen vår den 24. mai, sier Mokleiv.

VIL DU STÅ PÅ STAND? Bedrifter som har løsninger innen bolig og smart teknologi til innbyggeren hjemme kan ta direkte kontakt med Anine Sangesland på epost anine@valide.no


Brukerkafé som del av forskningsprosjekt

Som en del av prosjektet "Releasing the power of users" arrangerer Norwegian Smart Care Lab brukerkaféer, der de inviterer innbyggere til å delta i innovasjonsprosessen. Her får innbyggeren en tydelig stemme i utviklingen, noe som komme både innbygger og utvikler til gode.

– Under messen på nyåret vil vi invitere innbyggerne inn som en viktig del av arrangementet. Vi skal legge til rette for samtaler knyttet til deres ønsker og behov. Her tror jeg vi vil oppleve mange spennende møter, sier Mokleiv.

Mer detaljert informasjon om arrangementet og dato kommer så fort det er klart.

Arkiv