"HelseCampus styrker sin næringslivskontakt gjennom samarbeidet med Norwegian Smart Care Cluster."
- Prosjektleder for HelseCampus Ragne Kristin Bentsen Farmen

Samarbeidsavtalen med Norwegian Smart Care Cluster gir HelseCampus bedre kontakt med næringslivet

HelseCampus Stavanger har inngått en avtale hvor NSCC blir et kontaktpunkt for bedrifter som vil bruke HelseCampus, samt at klyngen vil koordinere samhandling, test og simuleringer som involverer to eller flere av kjerne aktørene i HelseCampus.

HelseCampus (HCS) har tatt form og snart blir det full aktivitet i lokalene. En samarbeidsavtale med Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er nylig inngått.

– NSCC sin rolle blir å koordinere med leverandørindustrien. Det skal vi gjøre gjennom Norwegian Smart Care Lab(NSCL), som vil sørge for dialog og oppfølgingen. Her er det viktig å finne en god form, sier Arild Kristensen, leder for NSCC.

Han understreker at næringslivet er en viktig brikke å få på plass for å realisere HCS sitt fulle potensiale.

Karoline Blikra Mokleiv i NSCL skal være ansvarlig for koordineringen med bedrifter som skal benytte HSC. Dette vil skje i samråd med prosjektleder for HelseCampus Ragne Kristin Bentsen Farmen.

– De gode testlokalene gir næringslivet og bedriftene en unik arena til å utvikle sine tjenester og produkter i samarbeid med brukeren, sier Blikra Mokleiv.


SER MULIGHETER: Karoline Blikra Mokleiv i NSCL skal ta seg av koordineringen og oppfølgingen av bedrifter som vil bruke HelseCampus. Hun beskriver senteret som en unik arena. (Foto: Jofrid Åsland)

Et viktig ansvarsområde

– HSC styrker sin næringslivskontakt gjennom samarbeidet med NSCC. Ettersom modellen for finansiering av senteret er sammensatt, og at hver aktør har ansvar for sitt område, er det viktig å koordinere samhandling på tvers av miljøene, sier Farmen.

Helseklyngen blir et viktig kontaktpunkt for dialog og oppfølging mellom kommune, sykehus og andre aktørers test- og simuleringsprosjekter. NSCL skal utvikle rollen og den finansielle modellen for håndtering av koordineringen.


(Hovedbilde) SAMARBEID: Norwegian Smart Care Cluster og HelseCampus har inngått en samarbeidsavtale. Her er strålende fornøyde (f.v.) Ragne Kristin Bentsen Farmen, prosjektleder for HelseCampus, og Arild Kristensen, leder for helseklyngen. (Foto: Jofrid Åsland)

Arkiv