"Regjeringen og Forskningsrådet styrker ordninger, med mål om å fremme mer forskning i næringslivet."

Flere medlemsbedrifter får støtte til innovasjon og utvikling

Flere av medlemsbedriftene til Norwegian Smart Care Cluster har fått støtte fra fra Regjeringen og Forskningsrådet til forskning og innovasjon. Bærekraft, digitalisering og grønt skifte er stikkord for mange av prosjektene som får støtte.

Til sammen tildeles 610 millioner kroner til forsking og innovasjon. Det er Regjeringen og Forskningsrådet som styrker ordninger, med mål om å fremme mer forskning i næringslivet.  57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til omstillingen. Det opplyser regjeringen.no.

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for at vi kommer styrket ut av krisen, uttaler næringsminister Iselin Nybø til regjeringen.no.

Norwegian Smart Care Cluster gleder seg over at medlemsbedriftene DNV GL AS, Laerdal Medical AS og  Mode Sensors AS får støtte til spennende prosjekter.


SE HVILKE PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE HER.

Helseinnovasjon knyttet til covid-19

Forskningsrådet tildeler 55 millioner til næringsrettet forskning på helseinnovasjon tilknyttet covid-19. 

Ni nye helseinnovasjonsprosjekter vil gi ny kunnskap og ha betydelig verdipotensial for bedrifter og helsetjenesten både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger, skriver Forskningsrådet på sin nettside, her kan du  også se hvem som får støtte.

Flere av medlemsbedriftene til Norwegian Smart Care Cluster fått støtte til sine prosjekter. Vi gratulerer Dignio AS, Imastis AS, No Isolation AS og Tellu loT AS.

– Prosjekter på tvers av helsenæringen og helsetjenestene har sjelden vært mer aktuelle enn nå. Næringslivet i Norge har potensial til å både dekke behov i helsesektoren, i tillegg til å skape verdier og styrke internasjonal konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø til forskningsradet.no.  

Arkiv