"Denne webinarserien i regi av Norway Health Tech gir deg innsikt i hvilket ansvar du har som produsent av medisinsk utstyr."

Krav til den som passer på at reglene følges

Regelverkets jungel er et komplekst felt i stadig endring. I denne webinarserien får du kontroll på hvilket ansvar du har som produsent av medisinsk utstyr.

Det er fortsatt mulig å melde seg på arrangementene i januar og februar!

MDR (medical divice regulation) krever i artikkel 15 at en hver produsent av medisinsk utstyr skal ha en person som er ansvarlig for regulatoriske krav.

Få oversikt

Denne webinarserien i regi av Norway Health Tech gir deg innsikt i hvilket ansvar du har som produsent av medisinsk utstyr. I samarbeid med Obelis inviterer Norway Health Tech til webinarserien, som strekker seg fra august til desember. Den vil forberede deg til dybden i PRRC-treningen som blir avholdt i januar/februar 2021.

Medlemmer av Norwegian Smart Care Cluster får rabatt på seminarene.

Webinaret er relevant for alle som er på jakt etter rådgiving innen medisinskteknisk utstyr, og spesielt for bedrifter som skal ansette eller personer som skal ha tittelen: "Person Responsible for Regulatory Compliance (PRRC)".

HER ER PÅMELDING TIL ALLE WEBINARENE:

2020

2021


Arkiv