"​– Det har vært veldig interessant å få mer innsikt ​i temaet tannhelse, og hvor stor effekt det har på den totale helsen."
- Marit B. Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab (NSCL)
Vis fakta

Prosjekt: SmartJournal – for oral helse i sykehjem ved prosjektleder og forskningsleder Vibeke Bull ved ROK-Rog.

Samarbeidspartnere: UiB, UiS, SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Hovedutfordring: Sykehjem mangler strategier for å ivareta oral helse for pasientene. Tannhelse Rogaland vil i samarbeid med regionale innovasjons- og forskningsmiljøer utvikle et enkelt og effektivt digitalt verktøy, SmartJournal, som skal bistå sykepleiere i å dokumentere prosedyrer for munnpleie hos sykehjemspasienter.

Vet du hvor mye tannhelsen påvirker den generelle helsen?

– Jeg har virkelig fått noen aha-opplevelser gjennom dette prosjektet, sier Marit B. Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Hun snakker om prosjektet: SmartJournal – for oral helse i sykehjem.

GODE RÅD: Denne videoen gir råd til helsepersonell som skal utføre munnstell på sykehjem. Her er mange nyttige tips. Filmen er en del av prosjektet SmartJournal – for oral helse i sykehjem. 

Geronett er et nettverk der Norwegian Smart Care Cluster og Lab deltar.

– Et av prosjektene klyngen og lab samarbeider med Geronett om er et tannhelseprosjekt. Dette arbeidet er svært viktig med tanke på den holistiske tilnærmingen til helse, sier Hagland.

I prosjektbeskrivelsen står det blant annet: "Forskning viser at mer enn 40% av beboerne i norske sykehjem har uakseptabel munnhygiene. Men til tross for at oral helse er viktig både for livskvalitet, verdighet, matinntak og generell helse, har dette problemet fått liten oppmerksomhet. Nedsatt oral helse for sykehjemspasienter er et problem som opptar den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten, fordi dårlig oral helse er forbundet med både smerter,redusert matinntak, infeksjoner og i sjeldne tilfeller død."

LES MER: Her finner du informasjon om prosjektet - SmartJournal – for oral helse i sykehjem

– Det har vært veldig interessant å få mer innsikt i temaet tannhelse, og hvor stor effekt det har på den totale helsen. Jeg har virkelig fått noen aha-opplevelser gjennom dette prosjektet. Ikke visste jeg at dårlig tannhelse kan føre til kognitiv svikt og hjerteinfarkt. Håpet mitt er at vi kan utvikle teknologi innen dette feltet som forbedrer arbeidet med tannhelse hos eldre, sier Hagland.

HÅP: Marit B. Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab (NSCL), håper på utvikling av bedre teknologi innen feltet tannhelse hos eldre. (Foto: Jofrid Åsland)

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo