"– Det er enormt spennende å se at kliniske studier beveger seg inn i NSCC sin verden, og ikke minst NSCL. Morgendagens kliniske studier kommer til å bli delvis digitale."
- Tone Skår, avdelingsleder for NSCC Bergen

– International Clinical Trials Day er like viktig som 17. mai

20. mai er dagen for kliniske studier, og en svært viktig dag for Tone Skår, avdelingsleder for NSCC Bergen. For henne gir kliniske studier håp om bedre behandling, og håp gir styrke.

– For meg er International Clinical Trials Day like viktig som 17. mai, bursdag og julaften til sammen. Jeg har jobbet med administrasjon av kliniske studier, vært pårørende, deltatt selv. De siste årene har vi utforsket brukerperspektivet i kliniske studier i MED.hjelper prosjektet, forteller Tone Skår.

I prosjektet MED.hjelper har de brukt "design thinking" metodikk. Samtaler med pasientforeninger, pasienter, pårørende, helsevesen, forskere, næringsliv og klynger har også vært viktig for arbeidet.

– De aller fleste vet ikke hva kliniske studier er, eller hvorfor det en dag kan bli viktig for dem. Slik det er i dag, er det blodig urettferdig hvem som får tilbudet. Det handler om hvem du kjenner, eller hvor du bor. Slik kan vi ikke ha det, sier Skår.

Vil du vite mer om hva kliniske studier er? Denne videoen fra VIS gir deg forklaringen:

Kliniske studier from VIS on Vimeo.

Håp om bedre behandling

Skår er avdelingsleder for NSCC i Bergen, og har samtidig en fot hos VIS. Der har hun vært innvolvert i utviklingen av en egen side på Facebook. Siden heter MED.hjelper og skal fungere som brukernes veihjelp til kliniske studier.

– Blir noen av dine syke er det viktig å vite at kliniske studier gir håp om bedre behandling, og håp gir styrke. Ikke alle kan delta, men det gir likevel håp å vite at det foregår utprøving av nye medisiner og behandlinger, sier Skår.

Målet med MED.hjelper er å bygge bro mellom folk og forskning. Her finner du siden på Facebook.

Bak dette prosjektet står VIS, Forskningssenteret Neuro-SysMED, Brukerrådet i Neuro-SysMed og ALS Alltid Litt Sterkere, ALS Norge, MS-forbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Parkinsonforbundet. Mens disse deltok i ressursgruppen for forprosjekt: Kreftforeningen, MS-forbundet, ALS Norge, Pårørendealliansen, Pårørendesenteret, Legemiddelindustriforeningen og Oslo Cancer Cluster og Helse Bergen HF.


Går en spennende tid i møte

Initiativtakerne til Med.hjelper prosjektet lager også et ambassadørprogram innen kliniske studier der de sikter seg inn mot morgendagens helsepersonell, altså studentene. Første pilot kjøres gjennom Alrek Helseklynge.

– For å utvikle prosjektet videre skal vi utforske offentlig-privat samarbeid. Derfor er dialogen med pasientforeninger, helsetjenesten, helsenæringen og klyngene viktig, sier Skår.

Både VIS og Alrek Helseklynge er samarbeidspartnere av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Under emneknaggen og hovedpoenget #SpørOmKliniskeStudier finner du også informasjon om nettopp denne typen studier og arbeidet som gjøres på feltet.

– Det er enormt spennende å se at kliniske studier beveger seg inn i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) sin verden, og ikke minst Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Morgendagens kliniske studier kommer til å bli delvis digitale, slik at folk blir fulgt opp i sitt eget hjem, sier Skår.

Neste onsdag skal Tone utfordre myndigheter og politikere, med pasientene sitt perspektiv på kliniske studier, i et webinar arrangert av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindustrien - LMI.

– Jeg gleder meg til arrangementet. Det er stor politisk vilje for at flere skal få delta i kliniske studier, nå trengs det handling, sier hun.

ENTUSIAST: Tone Skår, avdelingsleder for NSCC Bergen, er glødende opptatt av kliniske studier. Hun oppfordrer til å bruke og utforske emneknaggen #SpørOmKliniskeStudier i sosiale medier.


LES MER OM KLINISKE STUDIER:

INVEN2: ØNSKER VIRTUELLE STUDIER TIL NORGE

LMI: Hva er klinisk studie og hvorfor trenger vi flere?

NORCRIN: Kliniske studier i pandemitider

NORCIN: International Clinical Trials Day (ICTD)

DAGENS MEDISIN: Endrer pandemien premissene for kliniske studier i Norge?


Arkiv