"Målet med konkurransen er at kommunene kan bestille dispenserne de har behov for på så enkel måte som mulig."
- Nasjonalt Velferdsteknologiprogram

Fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram har iverksatt fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte på vegne av 57 kommuner. Håpet er at fellesanskaffelsen vil spare kommunene for tid, samtidig som det letter situasjonen for leverandørene.

Målet med anskaffelsen er å hindre smittespredning ved å unngå fysiske besøk. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.

Elektronisk medisinering gjør det mulig å unngå besøk til tjenestemottakere som normalt mottar fysiske besøk fra personale som deler ut medisiner.

Den elektroniske multidose- eller pilledispenseren minner brukeren på å ta medisiner selv og varsler hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas.

Teknologien bidrar til at man får utnyttet personalet mer effektivt, og unngår fysiske besøk til bruker der det er mulig.

 

Tilbudsfristen er 30. april

Det er Nasjonalt Velferdsteknologiprogram som har iverksatt fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte på vegne av 57 kommuner. Østre-Toten kommune er eier av avtalen, og skal forvalte den på vegne av kommunene.

Konkurransen ligger ute på Doffin. Tilbudsfristen er 30. april.


Effektivt for kommunene

Håpet er at fellesanskaffelsen vil spare kommunene for tid, samtidig som det letter situasjonen for leverandørene som opplever stor pågang nå.

Det er også en fordel å samle opp behov fra flere kommuner slik at leverandørene kan importere produkter i større volum fra sine underleverandører i andre land.

Konkurransegrunnlaget bygger på erfaringer fra tidligere anskaffelser, og det er tatt hensyn til særlig viktige forhold som eksempelvis integrasjoner, fremtidige muligheter for fylling av medisindosetter på apotek og må-krav om digital opplæring.

Målet med konkurransen er at kommunene kan bestille dispenserne de har behov for på så enkel måte som mulig.

Konkurransegrunnlaget er derfor lagt opp slik at man har mål om å inngå avtale med én distributør som kan tilby minimum to ulike typer enkle dispensere (elektronisk medisindosett), og minimum to ulike typer avanserte dispensere (multidosedispenser). Årsaken til at denne fremgangsmåten er valgt er at én distributør kan tilby kommunene et utvalg «merkevarer» kommunene kan velge fritt fra, uten behov for minikonkurranse ved avrop.

Det er stilt krav til at kommunene skal kunne sende bestilling elektronisk direkte til leverandøren.

 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram viser til at en del kommuner allerede har inngått avtaler som omfatter elektronisk medisineringsstøtte. Disse kommunene må vurdere hvorvidt det fremgår av den eksisterende avtalen, enten eksplisitt eller implisitt, at den er eksklusiv, og hvorvidt kommunen er forpliktet til å benytte den når de har behov som omfattes av avtalen.

 

Arkiv