"Suksessen handler om at vi klarer å slå de gode hodene sammen her."
- Kjetil Istad, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp har fokus på smittevern

I dialogmøte med Sykehusinnkjøp kom det fram at smittevernutstyr er det som haster, men her kan bildet fort endre seg og nye behov melde seg. Smidighet er et viktig stikkord.

Dialogmøtet med Sykehusinnkjøp ble arrangert av Norway Health Tech, med samarbeidspartnerne Melanor, NHO, Innovasjon Norge, SIVA og Norwegian Smart Care Cluster.

Det er Sykehusinnkjøp som hovedsaklig har ansvar for innkjøp av utstyr til spesialhelsetjenesten. Sykehusinnkjøp ble stiftet i 2015, og er eid av de fire helsefortakene.

Fra 16. mars er Sykehusinnkjøp i rød beredskap, som innebærer at en krisestab er satt inn og iverksatt kriseorganisering. De har arbeidet systematisk med helseforetakene siden januar for å skaffe materiell til coronapandemien. 

– Suksessen handler om at vi klarer å slå de gode hodene sammen her, sa Kjetil Istad, administrerende direktør  i Sykehusinnkjøp HF, under dialogmøtet.

Han var tydelig på at smittevernutstyr er øverst på prioriteringslista når det gjelder håndtering av pandemien. Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp møtes annen hver dag for begrepsavklaringer for spesialhelsetjenesten og kommunene.

MER INFO: Se opptak av møtet og oppsummering (Norway Health Tech)


Stort behov for personlig smittevernutstyr

Det er høyt forbruk av smittevernutstyr når helsevesenet skal håndtere coronaviruset på best mulig måte, og det er derfor viktig å få kjøpt inn nok av denne typen utstyr.

Utstyr som inngår i personlig smittevern utstyr ( personal protective equipment (PPE)) er:

  • fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter
  • klasse FFP3 åndedrettsvern (Filter Face Piece 3)
  • nitril- eller latekshansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
  • kirurgiske munnbind

Sykehusinnkjøp har etablert en egen e-post hvor næringslivet kan ta kontakt: suppliercovid19@sykehusinnkjøp.no

Henvendelser til denne e-posten blir registert systematisk og prioritert. Det er satt et eget markedsteam for å håndtere disse henvendelsene.

Sykehusinnkjøp etablerer eventuelt avtaler med produsenter som kan produsere smittevernutstyr i Norge. De samarbeider også med virkemiddelaktører, som SIVA og Innovasjon Norge, i de konkrete sakene som etableres.

– Smittevern er hovedfokus akkurat nå, men dette kan gå over til andre produktgrupper nokså fort. Vi er veldig glad for at vi er kommet i kontakt med mange aktører der ute. Markedsteamet vårt vil ha kontinuerlig dialog her, forklarte Istad.

På spørsmål om det er Sykehusinnkjøp som er kontaktpunkt for digitale løsninger svarte Istad at IKT-støtte ligger litt utenfor mandatet til Sykehusinnkjøp, men at det kan være aktuelt dersom det er knyttet til smittevern.


Mange henvendelser

Sykehusinnkjøp har massiv pågang om dagen, noe som vitner om stort engasjement. 

For å sende inn informasjon om sine tjenester kan selskapene fylle ut skjema som er aktuelt for deres produkter. Ved behov kan de fylle ut flere skjema som er aktuelle for deres varegrupper.

Følgende skjema velges:

Registrering av IT-løsninger for avstandsoppfølging av pasienter

Registrering av forbruksvarer til intensiv

Registrering av smittevernsutstyr

Registrering av tester/lab/MTU/medisinsk grunnutstyr

Arkiv