Bærekrafsprofil i film og tekst

03. feb. 2020

Bærekrafsprofil i film og tekst

Fikk du ikke med deg vårt høyaktuelle seminar om bærekraft? Her får du alt innholdet servert gjennom film og presentasjoner.

Gjennom varierte foredrag fikk deltakerne kunnskap om utvikling av en bærekrafsprofil. Alle presentasjonene finner du nederst i denne saken som egne dokumenter.

NSCC har startet med strømming av utvalgte arrangement. Her kan du se opptak av strømmen på NSCC sin egen YouTube kanal:– Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft?  Det var tittelen når Trygve Meyer, Head of Sustainability hos Nordic Edge, tok ordet. Han gikk inn på «European Green Deal», som innebærer en rekke tiltak på vei mot målet om et klimanøytralt Europa innen 2050.

Einar Ritcher Jordfald fra DNV - GL trakk fram FNs bærekraftsmål, som viktige knagger alle kan relatere seg til når de arbeider med bærekraft.

– Tillit er egentlig essensen av det vi holder på med. Sertifisering er en måte å skape tillit til at vi arbeider i samsvar med målene om bærekraft, sa Einar Ritcher Jordfald. Han skulle hjelpe deltakerne med å finne fram i sertifiseringsjungelen.

Jordfald har nemlig bred erfaring fra arbeid med ISO standarder i mange ulike næringer. 

Videre tok Gunn Kristine Notland fra Qualisoft for deg sertifisering og bærekraftsmål i praksis, og hvordan man jobber strukturert med dette i egen bedrift.FELLES MÅL: Seminaret er et samarbeid mellom flere næringsklynger; Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster og Solenergiklyngen. (Foto: Jofrid Åsland)
Arkiv