"– Nå får vi muligheten ​til at studentene kan trene i mer realistiske omgivelser. Det har vi ikke hatt før."
- Nina Vatland, studieprogramleder UiS
Vis fakta

FAKTA:

HelseCampus Stavanger en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Åpner: 25. september 2019 i Innovasjonspark Stavanger.

Visjon: Simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse. Skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.

Eiere: Stavanger Universitetssykehus (SUS) Universitetet i Stavanger (UiS), Norce, Stavanger kommune, Safer Acute Medicine Foundation for Education and Resarch (Safer), helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Validé.

Kraftfull oppstart av HelseCampus Stavanger

En herlig blanding av aktører innen helse var samlet til oppstartmøte for HelseCampus. Samarbeid er et av de store målene. – Allerede under dette første møtet ser vi nye allianser bli dannet, sa prosjektleder Ragne Kristin Bentsen Farmen.

– Dette kan være en arena for godt samarbeid på tvers av leddene. Slik at for eksempel sykehuset får til en bedre samhandling med kommunene, sa Kari Jøssang.

Hun er prosjektleder for SUS2023 og brennende opptatt av mulighetene HelseCampus Stavanger (HCS) representerer med tanke på et sømløst helsevesen for pasienten. SUS2023 vil bruke HCS til i sitt arbeid med løsninger til det nye sykehuset.

ENGASJERT: Kari Jøssang er prosjektleder for SuS2023 og brennende opptatt av mulighetene HelseCampus Stavanger (HCS) representerer med tanke på et sømløst helsevesen for pasienten. (Foto: Jofrid Åsland)

Kick-start

– Dette er en milepæl for HCS, hvor test- , innovasjons- og simuleringssenter er en viktig fasilitator for HelseCampus Stavanger sin visjon om simulering, sikkerhet og samhandling - utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse, sa Ragne Kristin Bentsen Farmen.

Prosjektlederen leda møtet med stort engasjement. Målene for HCS og planene for framtidig drift stod på agendaen.

Test senteret skal være en møteplass og et sted å simulere og trene på pasientens helhetlige helsetjeneste, som begynner og slutter i hjemmet.

Målene er:

  • Kortere vei fra teknologi til tjeneste
  • Fra kunnskap til nytte
  • Bedre helse, lavere kost

Nina Vatland, studieprogramleder for bachelor i paramedisin ved Universitetet i Stavanger, var en av de engasjerte deltakerne.

– Nå får vi muligheten til at studentene kan trene i mer realistiske omgivelser. Det har vi ikke hatt før, sa Vatland.

UiS har alt som skal flyttes inn i test senteret klart, og er straks i full sving.

– Poenget er å få et eget sted å trene ferdigheter og simulering, poengterte studieprogramlederen.

Stavanger kommune er også en av aktørene i fellesskapet. De skal innrede en leilighet i test senteret, men har ikke alle detaljer klare nå.

– Vi ser for oss at HCS representerer en mulighet for innbyggere og ansatte til samhandling og integrering eksternt og internt. slik at vi kan implementere velferdsteknologi på en god måte, sa Kristine Skjøthaug, avdelingssjef for e-helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune.

PLANLEGGING: Målene for HCS og planene for framtidig drift stod på agendaen da Ragne Kristin Bentsen Farmen, prosjektleder for HCS leda oppstartmøte. (Foto: Jofrid Åsland)

Vil ha flere møter

– Det er veldig viktig med et slikt oppstartmøte. For å bli kjent og få felles system for aktivitet. Allerede på dette første møtet ser vi nye allianser bli dannet og nye samarbeid tar form, sa Bentsen Farmen.

Hun vil holde jevnlige møter framover med ulike foredragsholdere. Noen av de planlagte temaene er: simulering som læringsmetode, ekstern finansiering og bruk av design på tjenester.

– Jeg har tro på den kraften vi sammen har. Det så vi under møtet. Vi utfordrer hverandre og bryter ned siloer, sa prosjektlederen.


LES MER:

Trener trenere i unikt helsesenter

Arkiv