"Styrken til NSCC er at klyngen har et bredere nettverk innen privat næringsliv. Det er noe som vi ikke har, og som vi håper en avdeling kan tilføre oss."
- Kirsten Borge, regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune

NSCC åpner klyngeavdeling i Agder

I vinter opprettet Norwegian Smart Care Cluster en avdeling i Bergen for å utvide nettverket og få fart på velferdsteknologibransjen på Vestlandet. Nå etableres en ny avdeling, i Agder, i tett samarbeid med i4Helse og IKT-klyngen Digin.

Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har i rekordfart gitt tilsagn om økonomisk støtte til etableringen. Avdelingen blir lansert på NSCC sitt arrangement på Arendalsuka som holdes i samarbeid med i4Helse, Digin og e-helsealliansen.  

i4Helse er Universitetet i Agder sin ferske helselab som offisielt åpnes 30.august. Den gjøres komplett ved at klyngen kobler på kompetanse og nettverk fra velferdsteknologibedrifter

 

FLUNKENDE NY LAB: 30.august åpnes en splitter ny helselab i UiA Campus Grimstad. (Illustrasjon UiA)


Agder vil fram i front
 - Målet er at Agder skal være i forkant når det gjelder innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor gjennom satsing på e-helse, skriver fylkesrådmannen i Aust-Agder i sin saksbehandling av NSCC-søknaden til fylkesutvalget.

25. juni innvilget politikerne i fylkesutvalget i Aust-Agder 290.000 kroner til avdelingsopprettelsen. Vest-Agder fylkeskommune har vært like rask, og bevilget 485.000 kroner.

-Dette er svært gledelig, og viser at klyngen har skapt noe så attraktivt at to fylkeskommuner har lyst å delta i spleiselaget. Det er et stort pluss for alle parter å etablere vår klyngeavdeling samtidig som helselab´en i4Helse åpnes, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

 

Styrker Sørlandets innovasjonssystem
- Agder sin styrke innen velferdsteknologiutvikling har vi via Universitetet i Agder samt e-helsealliansen som fylkeskommunen har bygget opp over noen år. Det gir oss et godt samarbeid mellom det akademiske miljøet og offentlig sektor. Styrken til Norwegian Smart Care Cluster er at klyngen har et bredere nettverk innen privat næringsliv. Det er noe som vi ikke har, og som vi håper en avdeling kan tilføre oss, sier Kirsten Borge, som er regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Fylkesrådmannen skriver om Agder-fylkenes satsing innen helse- og velferdsteknologi:

-Det er tatt mange spennende initiativ de senere årene. Siden 2012 har det vært samarbeid mellom aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlig miljøer som ønsker å utløse Agders potensial for å utvikle og ta i bruk nye e-helseløsninger. Aust-Agder fylkeskommune står blant annet bak initiativet til å etablere en e-helseallianse som er en strategisk drivkraft for utvikling av regionen innen helse og velferdsteknologi, skriver fylkesrådmannen.

Norwegian Smart Care Cluster har i flere år samarbeidet med Sørlandets IKT-klynge Digin og Universitetet i Agder (UiA) som satser stort på utvikling av e-helse og velferdsteknologi.

-Når kreftene nå forenes går både forskningsmiljøene, private og offentlig e-helsemiljø og  det raskt voksende næringslivet innen digitale helseløsninger sammen om å styrke Sørlandets innovasjonssystem. Det gir ytterligere kraft til klyngen og til innovasjonsmiljøene både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Arild Kristensen.

 

Riktig tidspunkt med klyngeavdeling
At Agder mener alvor, vises av deres varige engasjement for e-helseutviklingen i sør:

-Fylkeskommunen ønsker å være en pådriver og bidragsyter til å utvikle velferdsteknologi. Fylkestinget har tidligere bevilget 3,2 millioner kroner til UiA sin i4Helse satsing, samt 2,8 millioner kroner til IKT-klyngen Digin sitt prosjekt i i4HelseBusiness, skriver fylkesrådmannen og legger til:

- Det framstår som et riktig tidspunkt å styrke klyngesatsingen nå når i4Helse starter opp. i4Helse skal drive med utprøving og verifisering av ny teknologi for industri og leverandører. Etter fylkesrådmannens vurdering vil NSCC avdeling Agder i tett samarbeid med IKT-klyngen Digin og i4Helse kunne være en positiv katalysator for både lokalt og nasjonalt næringsliv i regionen. NSCC-klyngens fokus på skalering av gründer- og vekstbedrifter vil kunne gi en positiv effekt for regionens næringsliv.

 

Hva og for hvem?
-Hvem på Sørlandet bør bli aktive klyngemedlemmer i NSCC avdeling Agder?

-Blant IKT-bedriftene på Sørlandet er det flere som jobber med eller tett opp til helse-, velferdsteknologi og digitale helseløsninger. De vil ha nytte av nettverket i NSCC. Vi tetter også samarbeidet mellom den nye helselaben til UiA og næringslivet i regionen, sier Arild Kristensen.

Pengene som nå er innvilget skal blant annet brukes til å engasjere en lokal person som tar fatt på oppdraget med å etablere møteplasser som skaper innsikt, nettverk og samarbeid for nye og eksisterende medlemmer. Avdelingen vil trekke på aktiviteter og erfaringer som NSCC har opparbeidet seg gjennom fem år, og NSCC sitt hovedprosjekt, Norwegian Smart Care Lab, vil tilby tjenester sammen med I4Helse i et nasjonalt og internasjonalt marked.

-En egen avdeling i Agder vil også kunne søke tettere samarbeid med eksisterende og relevante miljø som for eksempel Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi, Sørlandet sykehus, Mechatronics Innovation Lab og allerede etablerte bedrifter og kompetansemiljø innen e-helse og velferdsteknologi, sier Kristensen.

Arkiv