"Nordiske og andre utenlandske gjester ber om å få møte norske helseteknologiutviklere."
- Greater Stavanger

Gjør deg synlig på Nordic Edge

I år som i fjor, inviterer NSCC sine medlemmer til å dele stand på smartbykonferansen, Nordic Edge, 24.-26. september. Åtte bedrifter er påmeldt, men det er plass til flere. - Førstemann-til-mølla, sier Therese Oppegaard, Expo-ansvarlig i NSCC.

Tema for årets Nordic Edge er «Life Actually». Det er et tema som svært mange klyngebedrifter kan assosiere seg selv og sine produkter med. Det handler om å gjøre hverdagen tryggere, bedre, lettere, mer sosial eller aktiv. De som nå har sagt ja til å ha stand sammen med NSCC er HelseCampus Stavanger, Vitec, Pumps&Pipes, Validé, Ventitech AS, Norsk Telemedisin, Easycare og Sencio.  

Men det er plass til deg også. Send en epost til therese@valide.no i dag.

     

Hva er Nordic Edge Expo?
Nordic Edge Expo har vokst seg til å bli Nordens største konferanse for smarte byer. Konferansen ønsker å speile alle aspekt ved å være en smart by. Det er et tre-dagers event med faglige seminar og en stor expo i Stavanger forum. I fjor var det nærmere 5000 besøkende til messehallen og til de mange seminarene, møtene og nettverkene som ble arrangert i løpet av de tre dagene.  

Les mer og se program her: Nordic Edge Expo 2019 

-Årets tema er «Life Actually». Teknologi er en driver for samfunnsendringer, men vi må huske at samfunn handler om folk. Teknologien er til får å bygge et levende og bærekraftig samfunn for innbyggerne, skriver Nordic Edge på sin hjemmeside.  

Livet er altså den røde tråden gjennom konferanseprogrammet og utstillingen. Mer enn 35 medarrangører er ansvarlige for å sette sammen det omfattende konferanseprogrammet som dekker Smart City-temaer fra medborgers engasjement til energi, mobilitet, etikk, utdanning, helse, ledelse, bærekraft, anskaffelser, smarte bygninger, urbanisering og mye mer.

 SMARTBY: Nordic Edge Expo ønsker å favne alle sider av det å være en smartby. (Foto: Hilde Garlid)

 

NSCC på konferansen
25.september fra kl 09.00 til 10.30 har Norwegian Smart Care Cluster ansvar for ett av de faglige programmene. Vi har gitt det tittelen «Life actually with Smart Care»  

-Vi er glad for å presentere Tone Bye fra Pensjonistforbundet som vår keynotespeaker. Forbundet representerer svært mange av brukerne av den velferdsteknologien som våre selskaper utvikler og etablerer. Pensjonistforbundet har engasjert seg og er en positiv kraft i samfunnsendringene vi nå ser, sier Hilde Garlid, kommunikasjonsansvarlig i NSCC og ansvarlig for seminaret.

 KEYNOTESPEAKER: Tone Bye fra Pensjonistforbundet holder foredrag på NSCC sin del av konferanseprogrammet.

Norwegian Smart Care Lab blir også en del av fagprogrammet. Lab´en er NSCC sitt hovedprosjekt, og har som formål å få fart på prosessen fra pilot til marked for velferdsteknologiske løsninger.

-Vi presenterer hvordan lab´en jobber, hvilke tjenester lab´en leverer og hvilke erfaringer vi har gjort oss så lange når vi tester produkter og tjenester for medlemmer og for kommuner, sier Marit B. Hagland, daglig leder for NSCL.  

-3-4 bedrifter vil få anledningen til å pitche sine løsninger under dette seminaret, sier Garlid.

   

Guidede turer i expoen
I 2018 var det 12 bedrifter fra helseklyngen som delte stand. I tillegg til å ha hyggelige messedager sammen, fikk NSCC gode tilbakemeldinger på at korte presentasjoner til helseinteresserte besøkende til standen, var særdeles fruktbart. 

 GUIDED TOUR: Helseklyngens fellesstand var godt besøkt i fjor av delegasjoner som ville lære og møte helseteknologibedrifter. (Foto: Hilde Garlid)

-Dette blir mer av dette i år, lover Elisabeth Krey Jenssen, prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig for Nordic Edge Expo.  

Greater Stavanger er en pådriver for å organisere de tematisk guidede turene gjennom expoen. Helse-turene har vært noe av det mest etterspurte. Mange besøkende og delegasjoner; som kommunetopper, større teknologiselskap og nordiske og andre utenlandske gjester, ber om å få møte norske helseteknologiutviklere. Helse er et viktig element for dem som er opptatt av å lage smarte byer for sine borgere.  

-Vi vil forberede oss godt til disse besøkene. Alle deltakerne må kunne gi korte, 2-minutterspresentasjoner for disse delegasjonene. Det er lurt å ha slidene tilgjengelig på Ipad, men vi legger også til rette for å vise på skjerm, sier Therese Oppegaard i NSCC som har ansvaret for fellesstanden.

Arkiv