""
-

Avtale om HelseCampus Stavanger signert

UiS, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger kommune, læresenteret SAFER og forskningsinstituttet NORCE har inngått en avtale om et felles utviklingsprosjekt, HelseCampus Stavanger.

Bakgrunnen for avtalen er etableringen av et nytt fakultet for helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS) og nytt universitetssykehus på universitetsområdet på Ullandhaug.  

Disse etableringene vil til sammen styrke regionens helserelaterte utdanninger, forskning, innovasjon og næringsutvikling.  

Målet med HelseCampus Stavanger (HCS) er å koordinere utviklingsbehovene og kompetansen mellom partene for på den måten å få mest mulig kraft i samarbeidet om verdibasert og helhetlig helsetjeneste.  

 

Løpende dialog
Partene i prosjektet skal ha en løpende dialog om regionale helserelaterte satsinger og skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.  

Ragne Kristin Farmen, PhD, er prosjektleder for HCS med hovedansvar for gjennomføring av prosjektet mens en arbeidsgruppe skal utvikle og foredle idéer og fungere som et diskusjonsforum for å sikre fremdrift og realisering av delprosjekter som en blir enige om å satse på.  

–  Intensjonsavtalen formaliserer samarbeidet og satsingen på HelseCampus Stavanger. Det er viktig med utviklingen av et felles bilde av formålet. Det opplever jeg at vi er på vei mot å oppnå, sier prosjektleder Ragne Farmen.

 

Idéutvikling
Målet er også å etablere en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter, bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi, og forenkle og profesjonalisere ideer og prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.  

Det er også viktig å bidra til oppbygging av felles forsknings- og innovasjons-infrastruktur i form av laboratorier, teknologisk utstyr og IKT og utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.

Norwegian Smart Care Cluster og Norwegian Smart Care Lab er en viktig bidragsyter og partner i HelseCampus Stavanger.


 LES OGSÅ: Trener trenerne i unikt helsetestsenter


Organisasjonen
Styringsgruppen i samarbeidsprosjektet skal møtes fire ganger i året, mens arbeidsgruppen møtes jevnlig.  

–  Vi er i gang med å sette sammen tverrfaglige fagråd innenfor hvert av de tre områdene i visjonen for HCS, som er samhandling, sikkerhet og simulering. Jeg ser for meg at fagrådene skal jobbe «nedenifra og opp», sette dagsorden, samhandle på tvers av miljøene og identifisere utfordringer og muligheter, sier Ragne Farmen.

 

Helseministeren åpner
Det blir offisiell åpning av HelseCampus test- og innovasjonssenter i Innovasjonsparken på Ullandhaug 25. september, og det er helseminister Bent Høie (H) som står for selve åpningen.

Tekst: Elin Nyberg, UiS
Foto: Karen Anne Okstad, UiS  

 
NYSTARTET: Styringsgruppen og prosjektlederen for HelseCampus Stavanger. Fra venstre Eli Karin Fosse, Stavanger kommune, Ragne Kristin Farmen, prosjektleder, Ingvild Eide Graff, NORCE, Ole Ringdal, UiS, Elsa Søyland, SAFER, Tord Haaland, Stavanger kommune, og Inger Cathrine Bryne, SUS. (Foto: Karen Anne Okstad, UiS)

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList