Tre nye innovasjonsprosjekt blant klyngemedlemmer

04. jun. 2019

Tre nye innovasjonsprosjekt blant klyngemedlemmer

Tre prosjekt fra medlemmer i Norwegian Smart Care Cluster har passert det trange nåløyet til Innovasjon Norge og får 300.000 kroner hver av innovasjonsrammen. Globus AI, Digino og Norengros er prosjektledere for ferske innovasjonsprosjekt.

De tre prosjektene er: Globus AI og Norsk Telemedisin AS om tidlig detektering av sykdom. Selskapet Dignio AS og Testcard AS om utrydding av urinveisinfeksjon blant eldre og Norengros og i-Meds som går sammen om en ny medisineringsordning.

-Imponerende mange
Tidligere i vinter utlyste Innovasjon Norge nye millioner av kroner i den såkalte «Innovasjonsrammen». Pengene skal stimulere klyngebedrifter til å finne sammen om nye innovasjoner. Konkurransen om disse kronene er knallhard. Søknader er skrevet og sendt til klyngeledelsen, som foretar den første silingen, men det er likevel ikke gitt at Innovasjon Norge gjør den samme prioriteringen i sin utvelgelse.

-Totalt omsøkt beløp overstiger langt hva vi har tilgjengelig i Innovasjonsrammen, og det var en tøff og vanskelig prioritering. I utlysingen mottok vi 84 prosjekt, noe som er et imponerende antall, og som viser at det skjer mye innovasjon mellom bedriftene i klyngene i Norge, skriver Hans Kristian Torske i Innovasjon Norge i brevet til klyngeledelsen som informerer om tildelingen.

-Når konkurransen er så knallhard, er det ekstra gledelig at tre av prosjekt fra klyngen, med våre selskaper som prosjektledere, når fram. 900.000 kroner til innovasjonsprosjekter via NSCC er veldig bra, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

Slik prioriterer Innovasjon Norge
Innovasjonsrammen sikter seg inn mot de prosjektene som ikke kan realiseres med andre virkemidler, og som har behov for en rask avklaring og realisering.

Utvelgelsen av prosjekt som får finansiering gjennom rammen er gjort med følgende prioriteringer:

 • Prosjektene er i en tidlig fase av en innovasjonsprosess.
 • Prosjekt som gjelder forstudie eller forprosjekt i EØS-regelverkets artikkel 25 som regulerer FoUoI
 • Prosjektene skal være basert på et reeelt samarbeid mellom to eller flere bedrifter med komplementær kompetanse.
 • Prosjektene skal utvikle en ide om en innovasjon som både har en nyhetsverdi og som forventes å ha et forretningsmessig potensial
 • Oppfylt kriteriene i utlysningstekst og mal:
  • Prosjektets forankring i klyngens egen strategi
  • Prosjektet nyhetsverdi/innovasjonsgrad
  • Bærekraft
  • Gjennomføringsevne

Noen prosjekter kan det være mulig å realisere gjennom andre virkemidler. Vi ber derfor bedriftene som ikke fikk tilsagn ta kontakt med NSCCs klyngerådgiver Hans Kristian Torske Hans.Kristian.Torske@innovasjonnorge.no for å se på alternative måter å realisere dem på.

Arkiv