"Det anslås at en av 10, eller rundt 700 millioner, sliter med kronisk søvnforstyrrelse."
- Håkon Krogh
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Drowzee AS

Etablert: Juli 2018

Gründer: Håkon Krogh

Produkt: Utvikler et nevralt læringsverktøy som identifiserer og guider brukeren mot en søvnig tilstand. Det styrker brukerens naturlige evne til å sovne og sove gjennom natten. Selskapet samarbeider med helsevesenet for å utvikle en skalerbar og medisinfri personlig tilpasset behandling for personer med insomni.

Web: https://drowzee.com/ 

Medieomtale:

Teknisk Ukeblad 17.09.2019: NTNU-studenter hjelper søvnløse til å lære seg å sovne

Khrono 30.07.2019: Slik skal de hjelpe deg å sovne

Norges forskningsråd 15.04.19: 18 studentgründere får 1 million hver i støtte

NordForsk 18.12.18: Nordic NOK 165 million initiative to boost research and innovation in personalised medicine

Flaskefond 29.11.2018De står opp om morgenen for å hjelpe deg å sovne

Medisinfri innsovningshjelp

Det rykende ferske start-up selskapet Drowzee ble etablert i juli 2018. De er fortsatt i utviklingsfasen, og har fått med seg Akershus Universitetssykehus som samarbeidspartner.

I følge FNs beregninger var det i 2017 7,55 milliarder mennesker i verden. Av disse anslås det at en milliard av oss sliter med kroniske søvnforstyrrelser. Denne problemstillingen ønsker de ansatte hos Drowzee å gjøre noe med.  

Grunderen Håkon Krogh forteller at han alltid har likt å eksperimentere med søvn, og ikke minst forskjellige typer søvnrytme for å optimalisere kvaliteten. I tillegg har han en stor interesse for teknologi og har drevet med testing av ulike former for måleapparater og slikt.  

-Vi mennesker er egentlig litt malplasserte når vi lever i storbyer siden vi i årtusener har levd annerledes. Det er mye vi kan gjøre for å tilpasse oss til denne nye type hverdag. Søvnproblemer er en epidemi, samtidig skjer det stor utvikling innenfor det nevrovitenskapelige feltet som gir muligheter for utvikling av ny teknologi og innovative løsninger.


Innsovningskompass
Videre forteller Krogh at Drowzee lager et hjelpemiddel, et slags kompass, som hjelper brukeren med å roe ned mentalt og fysisk. Det er svært vanskelig å trene mentale funksjoner hva enn det måtte være fordi man får ikke feedback på det man gjør. Innsovning er en mental ferdighet som er utrolig viktig fordi mennesket har et grunnleggende behov for søvn. I dagens samfunn med mye forstyrrelser er det viktig å kunne sovne fort, og utnytte den tiden man har til å sove på. Hensikten med Drowzee er å ta det som skjer inni hodet, gjengi det til brukeren, slik at de kan forholde seg til det objektivt og lære å kjenne seg selv bedre.

Per i dag finnes det ingen leverandører av tilsvarende løsninger på markedet. Det nærmeste man kommer er sovemedisin som er svært effektive i starten. Utfordringen er at medisinering ofte krever større doser over tid. I tillegg foreligger det fare for avhengighet og bieffekter. Ventelister hos søvnspesialister er svært lange, og behandlingsopplegg er ofte dyrt og tidskrevende.


 

Et ungt selskap som vokser
-Vi har sikret grunnfinansiering. Vi har fått innvilget Forny StudENT, i tillegg til Kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. Det betyr at vi er delvis finansiert, noe som er en stor milepæl for oss. Dette gir oss mulighet til å hyre inn teknisk kompetanse som er vårt neste mål. Vi er nå ute etter ekstremt dyktige ingeniører som har lyst til å holde på med det nyeste av det nye innenfor to veldig spennende felt, som er søvnbehandling og nevrovitenskap. Vi ser etter noen som er dyktige på app-utvikling og prosessering av digitale signaler. Planen er å utvikle en mobilapplikasjon som kommuniserer med en hardware piece. Det innebærer også algoritmeutvikling, forklarer Krogh.

 

Tidligfase og tilbakemeldinger på produktet
-I markedet ser vi at det er stor interesse for å prøve løsningen, på tross av at det vi driver med er veldig nytt for folk, sier han.

Drowzee har kjørt to testprosjekter med to brukergrupper. Der har de sett, basert på subjektive og objektive søvnmålere, at testobjektene har fått både redusert innsovningstid og redusert antall oppvåkninger i løpet av natten. I tillegg rapporterte brukerne økt følelse av søvnkvalitet og daglig funksjonsevne. Totalt sett har de aller fleste vært utrolig fornøyde, og flere ønsker å fortsette å være med på reisen.

- Vi er også del av det nordiske konsortieprosjektet NordSleep. Det er samfinansiert av de nordiske landene gjennom ordningen NordForsk, og deres satsning på persontilpasset medisin. Det er ledet av Universitetet i Øst-Finland, og består av både forskningsinstitusjoner og industrielle aktører fra de nordiske landene.

Gründeren forteller også at medlemskapet i Norwegian Smart Care Cluster hovedsakelig hjelper dem med å få med seg muligheter i tidligfasen.

- Vi har ikke brukt medlemskapet så aktivt som vi kunne gjort. Årsaken er at vi har begrenset ressurser og prøver å fokusere dem. Vi får dog med oss nyhetsbrevene samtidig er det utrolig positivt at vi blir synlige på andre plattformer enn vår egen nettside. 

Arkiv