"Det er fint å få jobbe med innovasjon som betyr mye for både brukere, hjelpere og pleiere."
- Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonsdirektør i Bano
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Bano AS

Etablert: 1999

Grundere: Roy Elsayed og Torbjørn Olseth

Produkt: Totalleverandør av funksjonelle baderomskonsept til helsesektoren, som reduserer belastning på hjelpere og pleiere, og forbedrer brukernes livskvalitet. Har utviklet løsninger som lett kan tilpasses den høyden brukeren trenger. Servant, toalett, støttehåndtak ved toalett og dusjsete er høydejusterbare elementer, enten manuelt eller elektrisk.

Utmerkelser: Pris fra Norsk designråd, 2005: Merket God Design.

DESIGN AWARD NOMINEE: En utmerkelse fra det tyske designrådet (Rat fürFormgebung)

Medieomtale:

Aftenposten 19.03.2019: Et nytt toalett kan spare kommuner for millioner

Bergens Tidene 20.03.2019: Et nytt toalett fra Nordfjord kan spare kommuner for millioner

Web: Bano.no

Selvstendighet på badet

- Vårt mantra er å utvikle produkter og løsninger av høyeste kvalitet som er tilpasset brukerne. I stedet for at brukeren skal tilpasse seg baderommet, tilpasser baderommet seg brukeren.

Det sier Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonsdirektør i Bano. Gründerne av selskapet så og mente at det var et stort behov for bedre baderomsløsninger på både sykehus og sykehjem. De har helt fra starten av vært opptatt av å ha en tverrfaglig tilnærming. De har involvert brukerne, men også styrere på sykehjem, pleiere, ergonomer, arkitekter og designere, i jakten på det perfekte baderommet.

Selskapet, som kan feire 20 års jubileum i år, er blitt et veletablert selskap, men har likevel sterkt fokus på innovasjon og utvikling. Tall fra proff.no viser at vestlandsbedriften omsatte for 154 millioner kroner i fjor, og har nå salgskontorer i både Bergen, Oslo, Stockholm, Helsinki, København og Amsterdam.

Fjerner hindringer på badet
- Det finnes i dag svært mange baderom, både i private hjem, omsorgsboliger og på helseinstitusjoner, som i liten grad er tilrettelagt for eldre og pleietrengende. Det skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner. Vi har som mål å fjerne disse hindrene, og dermed bidra til økt selvstendighet, økt trygghet og økt verdighet for eldre og pleietrengende. Konseptet Bano handler om trygg forflytning på baderommet, og tanken er at man alltid skal ha noe å gripe i. I tillegg har elektrisk hev og senk av for eksempel toalett og servant vært en stor suksess for Bano, sier Austrheim.

Det er tydelig at Bano er svært kundesentrerte og at hovedformålet med konseptet er trygghet for brukerne. En annen viktig pilar for selskapet er verdighet og livskvalitet. Baderomssituasjoner er noe mennesker i utgangspunktet ønsker å gjennomføre selv.

- Det å gå på do helt alene er en selvfølge for mange av oss. Men slik er det ikke for alle. Dette handler om verdighet. Det å gjøre brukerne i stand til å bli mer selvhjulpne i forbindelse med dobesøk og stellesituasjoner, bidrar til økt verdighet. Det kan gjerne ikke måles i kroner og øre, men er ikke mindre viktig av den grunn, sier Austrheim.

Avlastning for helse- og omsorgspersonell
Pleiere og hjelpere i helse- og omsorgssektoren kan ha en belastende arbeidshverdag, i form tunge løft og forflytninger av pasienter. Baderom fra Bano er designet for å redusere belastningen på denne arbeidsgruppen. Det skal også bidra til enklere tilgang og bedre samspill med brukerne. Alt for å legge til rette for et bedre arbeidsmiljø.

- Det kommer en bølge av eldre i årene framover, og det mangler helse- og omsorgspersonell. Antallet personer rundt 80 år og eldre, som i dag er storforbrukere av pleie- og omsorgstjenester, vil, ifølge Statistisk sentralbyrå, dobles før 2040. Hvis man ikke endrer måten man jobber og tenker på, må halvparten av alle nye arbeidstakere jobbe innen helse- og omsorg innen den tid. Det er ikke bærekraftig, noe også helseminister Bent Høie har påpekt. Han har vært tydelig på at man ikke kan bemanne seg ut av utfordringene, men at man må løse utfordringene på andre måter. Våre løsninger kan være et viktig bidrag i så måte, sier Austrheim.

Banos helsebad har fått svært god mottakelse i markedet. Selskapet har høstet internasjonal anerkjennelse for sitt unike konsept. Banos kundegruppe finner man primært i kommuner og i helseforetak. - Vi vil gjerne trekke frem Innovasjon Norge som en verdifull samarbeidspartner, påpeker Austrheim.

INNOVASJON: Et vendbart toalett er utviklet i samarbeid med Helse Bergen, NTNU og flere kommuner. (Illustrasjon: Bano)Et selskap i stadig utvikling
Bano-gruppen vokser og har snart 200 ansatte. Gruppen kan også vise til helnordisk produksjon. Selve baderomskabinene produseres i Sverige, men alt av inventar og teknologi, produseres på Sandane i Sogn og Fjordane.

- Bano-gründerne kommer selv fra Sogn og Fjordane, det er her vi har hovedkontor. Vi flytter inn i helt nye lokaler i disse dager. Kommunen har vært med på å tilrettelegge for at vi kan vokse, noe som igjen gir nye arbeidsplasser. Det gleder både kommunen og vi oss over, forteller Austrheim.

Selskapet jobber for tiden med å utvikle og teste ut et helt unikt vendbart toalett. Dette er et stort og spennende innovasjons- og samarbeidsprosjekt som involverer blant andre Helse Bergen, NTNU og flere kommuner, og prosjektet har fått bred omtale i media.

- Bano har gjennom 20 år arbeidet med å gjøre baderommene mer funksjonelle for brukere, pleiere og hjelpere. En kontinuerlig innovasjonsprosess i tett samspill med forskere, forflytningseksperter, pleie- og omsorgspersonell og ikke minst brukere, har nå kulminert i en nyvinning som vi tror kan revolusjonere baderommene på sykehus, på sykehjem, i omsorgsboliger og ikke minst i private hjem. Nyvinningen er et vendbart toalett på en hev- og senkbar cisterne. Setet og støttehåndtakene kan vendes 360 grader, noe som blant annet gjør tilgangen fra rullestol og med rullator eller andre hjelpemidler langt enklere. Konseptet forenkler forflytningssituasjonene for brukeren radikalt, samtidig som den forenkler arbeidshverdagen til pleiere og hjelpere, sier Austrheim.

På spørsmål om hvilken måte medlemskapet i Norwegian Care Cluster har bidratt for dem er Austrheim svært klar i sin tale.

- For Bano er det viktig å være tilstede der det skjer. Vi skal være nysgjerrige og ydmyke. Vi må hele tiden tenke utvikling og neste steg, samtidig som vi lærer og lar oss inspirere av andre. Dessuten er nærhet til forskning, akademia og tverrfaglige miljøer viktig i et hvert selskaps utvikling, sier Austrheim.

Tekst: Benedikte Kristiansen

BADEROMSÅPNING: I mai 2013 åpnet daværende helseminister Jonas Gahr Støre et Bano-bad på Haukeland universitetssykehus. (Video: TV2-innslag)

Arkiv