""
-

Fra bronse til EU-sølv for helseklyngen

For to år siden kunne Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) med stolthet skilte med en bronsekvalifisering fra EU sin klyngeevaluering. Nå rykker helseklyngen opp til sølv.

-Norwegian Smart Care Cluster jobber svært godt som klynge og har gjennomgått gode forbedringsprosesser de siste to årene, sier Eivind Petershagen, som er konsulenten som utfører evalueringen og sertifiseringen på vegne av ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).

   

Veiet og funnet tung
«Norwegian Smart Care Cluster har gjort gode framskritt i sitt kvalitetsarbeid, og har utviklet seg til en veldrevet og et mye mer modent klyngeinitiativ. Medlemmenes aktivitet og engasjement i klyngen er veldig god; fra alle grupper av interessenter. Det skaper gode resultater», står det å lese i oppsummeringen fra ESCA.  

-Jeg har fulgt NSCC siden den spede start; i 2014. Det er interessant å se hvordan organisasjonen har skaffet seg kompetanse og stor forståelse for de utfordringene som medlemmene står i. Klyngen jobber aktivt med å forbedre tjenestene, og levere tjenester, både til private bedrifter og til myndigheter, sier Petershagen, som nå har gjort sin tredje evaluering og andre sertifisering av Norwegian Smart Care Cluster. Første gang var i juni 2016, så juni 2018 og nå med sølvoppgradering i mars 2019.  

Kvalitetskriterier som NSCC blir veiet opp imot er svært mange. Disse er de samme som gjelder for andre norske og europeiske klynger.  

-Sølvsertifiseringen er en oppmuntring for oss i det daglige, og et steg på veien til en konstant profesjonalisering for oss. Jeg håper dette er et godt bidrag til å ta helseklyngen til neste nivå; på vegne av klyngemedlemmene, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.  

-Hva betyr det for medlemmene at NSCC er sølvsertifisert?  

-De kan være trygge på at NSCC er i stand til å levere de tjenester de lover. Et viktig barometer er at medlemmene opplever det positivt og nyttig å være med i klyngen, sier Petershagen.

   

Imponerende god teft
-Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter besøket?  

-Klyngen jobber strategisk med de utfordringene som ble blinket ut ved tidligere vurdering. Klyngen har vokst i antall oppgaver, tjenester og antall årsverk. Ledelsen har en imponerende god teft for å satse på medlemsrelevante prosjekt og tjenester. Mitt inntrykk er at nærheten til medlemmene og dere hverdagsutfordringer er svært god, sier Petershagen, som denne gang har vært på besøk, gjort intervju med klyngeledelsen og fokusert på dokumentasjon og oppfølging av tidligere forbedringspunkt.  

«Etter revisjonen på stedet, som tok nesten seks timer, satt revisor igjen med et inntrykk av at klyngen ledes av et veldig godt administrasjonsteam. Teamet fokuserer på medlemmenes behov, og reflekterer over utfordringene som knyttes til klyngeutvikling og situasjonen for velferdsteknologisektoren. Det gjør at gode løsninger kan utvikles videre», har Petershagen skrevet i rapporten fra dagsbesøket i Innovasjonspark Stavanger.  

 

KVALITETSSTEMPEL: Slik ser sølvsertifiseringen ut.

Går NSCC for gull?
Petershagen mener at NSCC bør sette seg som mål, og har godt innen rekkevekke, EU sitt øverste klyngekvalitetsstempel; Cluster Management Excellence GOLD. Men i trafikklys-graderingen som evalueringen bruker, er det et par steder der NSCC står på gult lys.  

-Hva er det som mangler?

-Klyngen er inne i siste året som Arena-klynge, og det knytter seg selvsagt spenning til den finansielle veien videre. Klyngen kan strekke seg etter å bli en NCE (Norwegian Centre of Expertise), og få fem nye år i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, eller finne andre måter å sikre videre drift, sier Petershagen.

«De viktigste utfordringene for klyngeledelsen dette året er fokus på å sikre bærekraft siden finansieringen gjennom Arena-programmet avsluttes i år», står det i rapporten.

Foruten denne usikkerheten rundt driftsmodell etter 2019, så er også Petershagen avventende, men positiv avventende, til at NSCC bygger organisasjonsvekst ved å opprette noder i andre fylker.


Node i Bergen
«Den nye organisasjonsstrukturen med noder vil styrke den direkte kontakt med medlemmene. Nodesystemet har startet i Bergen-området og vil bli utvidet i Agder-området i år. Fra vurdererens side vil jeg si at dette trolig er en positiv utvikling, men at dette må følges nøye, avhengig av meget gode kommunikasjonslinjer i ledelsen. Ledelsesøkonomi er ekstremt viktig i en slik struktur», skriver Petershagen i rapporten.

-Er dette en uvanlig modell for klynger siden du er noe skeptisk?

-Jeg er ikke negativt skeptisk, men siden dette er i startfasen, er det verd å følge nøye med. Det er ikke så mange klyngen som velger noder, og det finnes både gode og dårlige eksempler på denne modellen, sier Petershagen.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList