""
-

Lyser ut Innovasjonspartnerskapet: Et slag for fremtidens helsetjeneste

Innovasjonspartnerskapet: Et slag for fremtidens helsetjeneste legges er lagt ut på anbud. Målet er å finne løsninger for rehabiliering etter hjerneslag som gjør at personer som må leve med følgetilstander likevel opplever mestring i eget liv.

Hensikten med innovasjonspartnerskapet er å finne løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuitet og intensitet i forbedringen etter behandling i insititusjon. 

Prosjektet har satt fokus på behov hos pasienter med hjerneslag og deres «reise» gjennom ulike rehabiliteringstilbud, fra utskrivelse fra slagenheten i sykehuset, til de kommer hjem og lever sitt hverdagsliv.

Et skreddersydd opplegg er forankret i pasientens målsetting om mestring i eget liv og skal gjøre det mulig for den enkelte å jobbe videre med sitt eget potensial. Gevinstene vi ønsker å oppnå gjennom løsningen for rehabilitering, er at personer som lever med følgetilstander etter hjerneslag opplever selvstendighet og mestring i eget liv og at behovet for hjelp fra pårørende og tjenester fra det offentlige reduseres.

Innovasjonspartnerskapet skal utvikle en eller flere innovative løsninger som adresserer behovet. Løsningen kan være en tjeneste, et produkt, et IKT-system eller en kombinasjon.

For at det skal være interessant å inngå et innovasjonspartnerskap mener vi at prosjektet skal utvikle en helt ny løsning gjennom nyskaping og nyutvikling, ta i bruk ny teknologi eller anvende eksisterende løsninger og teknologi på helt nye måter.

Innovasjonspartnerne er Sunnaas, Oslo kommune og Centre for Connected Care

Norwegian Smart Care Lab har tidligere arrangert markedsdialog, informasjonsmøte og matchmaking for sine medlemmer til dette innovasjonspartnerskapet.

Tilbudsfrist: 06.05.2019 

Meld ditt anbud her: Et slag for framtiden

Tidligere informasjon: artikkel LHL hjerneslag

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList