""
-

FutureHome bidrar til 1500 plusshus i Fredrikstad

FutureHome AS er blant de utvalgte i Enova sin storstilte jakt på gode energieffektiviseringsprosjekt i Norge. Selskapet med partnere får 35,1 millioner kroner i Enova-støtte for sine plusshusløsninger i bydelen Sellebakk i Fredrikstad.

FutureHome  AS – MikroFlex Fredrikstad

I bydelsområdet Sellebakk i Fredrikstad skal det etableres ca. 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år. Prosjektet se på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering i området, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier og etablering av et mikromarked. Hovedfokuset er på sluttbruker.

Aktører: FutureHome AS, Bergård Amundsen, Arca Nova AS, Get AS, Smart Energi AS, Defa AS og Pixii AS. Disse har en mindre rolle: Fredrikstad kommune, Multiconsult, Norgesnett AS, Fredrikstad Fjernvarme AS, Becour AS, LCA.no AS, Østfoldforskning AS, Smart Innovation Norway AS, NxTech. AS, Nordic Media Lab AS.

Enova-støtte: 35,1 millioner kroner


Utfordrer energisystemet
Målet med Enova-satsingen er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

– Vi har et robust energisystem i dag, men dette vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da må ny teknologi og nye forretningsmodeller tas i bruk og utvikles, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova om tildelingen til akkurat de åtte prosjektene som deler 210 millioner kroner.

– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier Leistad.33 søknader
Storskala-satsingen har blitt gjennomført i to faser. Første del var en prekvalifisering av prosjekter, hvor Enova fikk inn hele 33 søknader. Av disse 33 gikk 23 videre i konkurransen.

– De prekvalifiserte prosjektene hadde stort spenn, både geografisk og innholdsmessig, og holder gjennomgående høy kvalitet. Vi har i denne prosessen hatt en svært god dialog med aktørene og også fått kartlagt hvor skoen trykker for gjennomføring av store demoprosjekter. Dette har vært en lærerik prosess som har pågått i et års tid.

Målet er å demonstrere ny teknologi og digitale løsninger for å komme nærmere målet om et lavutslippssamfunn.


Penger til energiløsninger
På Sorgenfri i Fredrikstad skal det bygges rundt 1.500 såkalte plussenergiboliger med passivhusstandard. Det er flere delfelt som skal bygges ut etappevis over 10–15 år. Prosjektet har fått 35,1 millioner kroner i Enova-støtte, og FutureHome AS er blant partnerne.

Verkshagen står allerede klar, og arbeidet med Capjon Park er i gang. Boligbyggingen er svært innovativt og fremtidsrettet:

– Vi vil endre boligmarkedet på samme måte som Tesla har endret bilmarkedet, har daglig leder hos utbygger Arca Nova Gruppen, Ruben D. Hansen, tidligere forklart til Fredrikstad Blad.

Les også:

Fredrikstad Blad: Gigantisk utbyggingsprosjekt på Sorgenfri får tildelt 35 «grønne» millioner

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList