-Norge har verdens beste helsevesen

-Norge har verdens beste helsevesen

Norge er det landet i verden som bruker mest penger på helse per innbygger, viser OECD-rapporten «Health at a Glance». Det plasserer Norge i verdenstoppen.

– Samtidig viser rapporten at det er områder hvor vi trenger å forbedre oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Norge bruker mest penger per innbygger på helse.

– Da er det hyggelig å se at vi også gjør det bra på pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Samtidig viser rapporten at vi bør bli mer opptatt av å forebygge før sykdom inntreffer, og komme tidlig til med pasientnære primærhelsetjenester for å hindre at sykdom utvikler seg. Det er et område vi bør se nærmere på, sier Guldvog.

Les rapporten (OECD)

Et annet område hvor Norge skiller seg ut i negativ retning, er i antall selvmord. – Selv om vi ikke ligger veldig mye under gjennomsnittet for OECD, er det likevel et område som vi bør se nærmere på og stille oss spørsmålet om vi gjør de riktige tingene, sier Guldvog.

Rapporten viser også at Norge har høyest andel ansatte i helsevesenet sett i forhold til total arbeidsstyrke, men vi bruker forholdsmessig mindre ressurser på primærhelsetjenesten, enn det våre nordiske naboer gjør.

Selv om vi stadig blir flinkere til å spise frukt og grønt, viser tallene fra OECD at vi fortsatt ligger under gjennomsnittet for OECD. På den annen side er mange nordmenn fysisk aktive, og vi ligger under gjennomsnittet for sykelig overvekt sammenlignet med øvrige OECD-land.

Arkiv