Helseklyngen rykker opp på A-laget

Helseklyngen rykker opp på A-laget

Norwegian Smart Care Cluster får fem nye år i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, og rykker opp i ArenaPro-ligaen

-En stor annerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, en enorm motivasjon til å nå nye høyder samt en stor takk til alle engasjerte medlemmer, sier Arild Kristensen, CEO i NSCC.

8.november kl 10.00 annonserte de tre oppdragsgiverne til klynge-Norge hvilke nye klynger som blir tatt opp i programmet Arena, og hvilke klynger som rykker opp på A-laget som Arena-Pro.

I forkant har det vært en omfattende søknadsprosess, hvor medlemmene i NSCC hver for seg har gitt klyngen sin tilslutning og overveldende gode tilbakemeldinger.

Arena-Pro status betyr at NSCC får 6 millioner kroner i fem år for å drive det videre klyngearbeidet.

Les mer om opptaket til fire nye Arenaklynger og fire nye ArenaPro-klynger her


Høye ambisjoner
-Jeg vil takke medlemmene for deres engasjement i klyngens første fem år, og for den supporten vi har fått i søknadsprosessen. Vi har høye ambisjoner på vegne av bransjen. De første fem årene har vi sammen utviklet et marked, omtrent fra 0-punktet, under visjonen «fra idé til marked». I de neste fem årene har vi industribygging som mål under slagordet «Fra marked til industri», sier Arild Kristensen, CEO i Norwegian Smart Care Cluster.

Norwegian Smart Care Cluster er en medlemssterk, innovativ og aktiv næringsklynge med 125 private medlemsbedrifter og 50 kommuner og offentlige aktører. I helsesektoren er det i dag stort behov for omstilling, nytekning, kostnadseffektivisering og digitalisering, samtidig som konkurransen øker fra utenlandske aktører.

-Klyngemodellen har vist seg å være både effektiv og inspirerende for små og store selskaper til å bygge norsk helseindustri, sammen, sier Arild Kristensen.

BEVISET: Arild Kristensen, CEO i Norwegian Smart Care Cluster, tar i mot ArenaPro-beviset fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (h) (Alle foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)


Testlabens framtid
Klyngens fellesprosjekt er testsenteret Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Medlemmene har gitt prosjektet solid tilslutning. Mange har stort behov for å få testet innovasjoner, produkter og tjenester innen rammene av norske lover og regler, for å komme raskere ut i markedet.

- Smart Care Lab er en suksess, og et særdeles viktig prosjekt i ArenaPro-søknaden, sier Marit Hagland, daglig leder i NSCL.

Skalering av selskapene og kapital er to viktige stikkord for å lykkes med industribygging i helsebransjen.

-Våre medlemmer skal løftes, ikke bare til nasjonalt nivå, men til vekst internasjonalt. Digitaliseringen i helse og bruk av velferdsteknologi i Norge holder høy standard og er eksporterbar, sier Kristensen.


Klynger tilknyttet Validé
Innovasjonsselskapet Validé AS er moderskipet for intet mindre enn to næringsklynger som nå rykker opp til ArenaPro i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Både Norwegian Smart Care Cluster og Norwegian Tunnel Safety Cluster får anerkjennelse for hvordan oppdragene deres er gjennomført, og får fornyet tillit til å legge listen enda høyere.Validé er en brobygger mellom akademia og næringslivet. Å ha klyngenes næringsliv tett på forsknings- og startup-miljøet i Validé har vist seg å være en solid vinn-vinn.

-Det er ekstremt viktig å løfte smart teknologi for bransjer som helse og infrastruktur, og å øke samhandlingen mellom akademia og næringslivet. For Validé betyr de to klyngenes ArenaPro-status at vi kan løfte enda flere forsker- og gründerbedrifter til det nasjonale og internasjonale markedet, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

Arkiv