Våken kampanje vinner Helsehack SØVN

Våken kampanje vinner Helsehack SØVN

Hey Ho Let´s Go sin holdningskampanje som skal være en vekker for foreldre med ungdom som sover for lite, vant HelseHackens premie på 50.000 kroner. - Ungdom er en viktig målgruppe for oss, sier juryleder Kristine Sjøtehaug i Frisklivsentralen.

At dårlig og for lite søvn er et samfunnsproblem, og et ekstremt slitsomt personlig problem, er det ingen tvil om. Søvnmangel kan regnes om i økonomi, i økning av følgesykdommer, i redusert livskvalitet, i fysisk og psykisk helse på så mange vis – og flere og flere mennesker, unge som eldre, sliter.

Generelt er det mange som sover for lite, men det er også en voksende gruppe som ligger våken timevis, natt etter natt, eller rett og slett i får sove i det hele tatt.

Sovemedisinforbruket er på vei opp, og samfunnsregnskapets piler peker feil vei.

SMARTE LØSNINGER: 10 selskaper tok utfordringen med å løse søvnproblem på HelseHack Søvn. (Foto: Hilde Garlid)

Reelle helsedata i banken
Det var derfor ingen liten utfordring Norwegian Smart Care Cluster sendte ut til klyngeselskap og samarbeidspartnere. Kunne de komme opp med en ikke-medisinsk løsning som kan hjelpe flere til å sove bedre?

Data fra en rekke kilder ble gjort tilgjengelig. Helse Vest IKT ga tilgang til sine fiktive personer, men med ekte helsedata via sin Helsetank. HelseHackens egendesignede pasient heter Evy Waaken; en godt voksen dame med en rekke bekymringer i livet, noen livsstilssykdommer og som tidvis sover helt elendig.

Fakta, forskning og bakgrunnsinformasjon om søvnutfordringer både fra norske og globale kilder, var også formidlet i forkant av hackatonet, for i løpet av de to dagene var det lite tid til to ting; Googlesøk og søvn.

10 selskap takket ja til invitasjonen, og møttes i HelseCampus Stavanger i Innovasjonspark Stavanger, for en real utfordring. Bare noen få av selskapene jobber spesifikt med søvn og søvnproblematikk til vanlig. Her deltok både konsulentselskap, kommunikasjonsbyrå, selskap som jobber med kunstig intelligens, sensorikk og datamåling.

HELSEVEST: Ingerid Rødseth fra Helse Vest IKT presenterte HelseTanken hvor pasientdata blir gjort tilgjengelig for forskning og utvikling. (Foto: Hilde Garlid)

50.000 i vinnerpotten
-Søvnmangel er en epidemi, og vi i Hey Ho Let´s Go, som driver med innovasjon- og brandingprosesser, tar tak i samfunnsbehovet; ikke i teknologien, i vår løsning. Vi har tro på forebygging. Både fordi det er billigere, og fordi behandling egentlig ikke virker. Jeg har hatt søvnproblem siden 1997, og vet at både de lovlige og ulovlige tingene virker dårlig. Vi har tro på samskaping med brukerne på et konseptuelt nivå. Så vil vi gjerne snakke med dem som kan bidra på tech-siden for å kunne gjennomføre, sier Bjarne Uldal, partner i Hey Ho Let´s Go, som nådde helt fram til juryens topp-plassering med det de selv omtaler som «en god, gammeldags holdningskampanje».

-Søvnforskere peker på hvilke katastrofale følger søvnmangel har for samfunnet, og når det gjelder ungdom; som er målgruppen for kampanjen, så vet vi at denne gruppen får for lite søvn. UngData viser at ungdom er 6-8 timer på en eller annen tablet, daglig. Det er utenom den datatiden de bruker til skolearbeid. 6-8 timer er en hel arbeidsdag, og lenger enn de sover. Databruk i hverdagen har økt kollosalt de siste 10 årene, og vi kjenner ikke til langtidseffektene. Det vi vet er at unge av fysiologiske grunner sovner seinere på kvelden, samtidig som skolen starter tidlig. Med mye bruk av SoMe på kveldstid forsinker det innsovningen, sier Uldal.

Kampanjen har tre målgrupper: Foreldre, skolen og ungdom. Den heter «Våkne foreldre gir barna sine god søvn». Kampanjen håper de skal bli både nasjonal og nordisk, og er både en holdningskampanje og en digital, hverdagslig hjelpemetodikk.

-Vinnerforslaget har viktig element som søvnproblemforebyggende. Det retter seg mot ungdom, som er en viktig gruppe, og vi tror den er svært realiserbar ved hjelp av eksisterende teknologi, sier juryleder Kristine Sjøtehaug fra Frisklivssentralen.

VINNERE: Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, takker vinnerne og deltakerne. Fra venstre: Marit B. Hagland, administrator av HelseHack Søvn, Kristine Sjøtehaug fra Frisklivsentralen i Stavanger kommuner, Trond Nyman Aarre og Bjarne Uldal fra Hey Ho Let´s Go med sine vinnerbevis. (Foto: Hilde Garlid)


Andre hackaton-løsninger
DoubleThink: «Sleep as a service» - et kommunikasjonsverktøy som gjør det lettere for Evy Waaken å få informasjon, forståelse og kommunisere bedre med hjelpeapparatet, uten å måtte fortelle historien sin gang på gang. Sopra Steria, Lyse og InfoTiles: Drømmeløsningen «ZZZ-selvbetjent søvnassistanse». Gir både hjelp til selvhjelp og feedback til fagfolk. Bruker sensor i rom som fanger opp lys, lyder, bevegelser, og som analyserer, gir tilbakemeldinger og råd.

Omsyn og Globus AI: «AiSleep» (YVGA: Your Virtual Guardian Angel). Madrass-sensor som monitorerer deg mens du sover, samtidig som den varsler om forandringer I helsen som potensielt kan ende opp I sykdom. AiSleep gir deg «helsescore», og en vennlig engel gir deg råd og anbefalinger om hvordan nettene kan bli bedre.

Bouvet: «Drømmetvillingen» et konsept rettet mot ungdom som Bouvet, som et konsulentselskap, kan ta videre sammen med en kunde; for eksempel utdanningssektoren. Forebygger tidlig med bevisstgjøring og endring før problemene oppstår.

Drowzee: Utvikle en plattform som gir løsninger, ikke diagnoser. Bruker datakilder som gir adferdsanalyser som genererer enkle, positive råd; ulike råd til ulike folk. Plattformen kobler også andre aktører som jobber med søvn, og ulike hjelpetjenester, til brukerne.


Arkiv