"Det er positivt for helserelaterte selskap i Agder å koble seg på et allerede etablert klyngemiljø."
- Tor Åge Fjukstad, NSCC avdeling Agder

Ny medlemsbedrift på Sørlandet

I midten av august i år etablerte Norwegian Smart Care Cluster et avdelingskontor i Agder. Nå har Tor Åge Fjukstad, vår mann i Agder, rekruttert avdelingens første medlemsbedriften.

Selskapet heter Varodd Velferdsteknologi AS og holder til i Kristiansand. Det er en arbeidsinkluderingsbedrift, etablert i 1961, som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. De har rundt 170 ansatte i fem selskap i Norge og Danmark, og har en årlig omsetning på 230 millioner kroner.

-Selskapet driver med mange ting; alt fra kantine til pulverlakkering, men de har også en avdeling som driver med hjelpemidler og velferdsteknologi, sier Tor Åge Fjukstad i NSCC avdeling Agder.

Egde Consulting AS er et annet sørlandsbasert selskap som har vært medlem i NSCC en god stund.

-Hadde Varodd hørt om helseklyngen tidligere?

-Nei, men de kjente til andre næringsklynger lokalisert i Agder. De er veldig interessert i hvordan en klynge sammen kan tenke som en industri og ikke bare se på enkeltbedrifter. Det å skape mer samhandling på tvers av tidvis konkurrerende bedrifter er nytt, og klyngens mål om sammen å utvikle en sterkere, norsk næring er spennende, sier Fjukstad.

Markedsadgang og alt som angår offentlige anskaffelser, er også viktig for en bedrift som Varodd Velferdsteknologi AS.

-Det er positivt for helserelaterte selskap i Agder å koble seg på et allerede etablert klyngemiljø. Den 5 år lange erfaringen og kompetansen som NSCC har som klynge, er verdifullt for selskaper i sør, sier Fjukstad. Han har tro på videre medlemsvekst fra Sørlandet, og at det også vil tilføre NSCC nye, aktive medlemmer som vil løfte fram helsenæringen i Norge.

Arkiv