"Det er viktig å fremme kunnskap om denne typen virksomheter, slik at samfunnet forstår hvilke verdier vi skaper."
- Arna Smistad, direktør Attende AS
Vis fakta

FAKTA

Selskap: Attende AS

Etablert: Resultat av en fusjon mellom Invivo og Forus Industrier. Attende AS etablert 1.1.2013

Produkt: Selskapets formål er gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak å stimulere til egen utvikling og vekst gjennom å bidra i produksjon og tjenester. Disse er logistikk, mekanisk, medisinteknisk utstyr, Elvarm, Kjøkken og Kopi & Grafisk

Attende tilbyr fire forskjellige tiltaksprogram gjennom NAV i sin bedrift:

1. Varig tilrettelagt arbeid.

2. Arbeidsforberedende trening.

3. Studie med støtte.

4. Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning.

Alle tiltak har som formål å trene de tiltaksansatte til å få ordinært virke enten det er studie eller jobb.


Medier: 

https://aarsrapport.attende.no/#attende-i-media

https://www.nrk.no/video/PS*37f0dfe3-a9c2-437b-967a-4dc6bf61a4b4

Web: attende.no  

Attende beskriver seg selv på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bUf1n1RslXE

https://www.youtube.com/watch?v=gRJ5QnxPVOY

https://www.youtube.com/watch?v=9xegxiuJS8w

https://www.youtube.com/watch?v=bOcS4obci-0

https://www.youtube.com/watch?v=QykZOi195uQ

Målet er en verdifull jobb til alle

Hos Attende finner du stolte arbeidsfolk som leverer et mangfold av tjenester og produkter. – Vi er en ordinær produksjonsbedrift med ekstraordinære ansatte, sier Arna Smistad.

Hun presenterer arbeidsfolka, viser fram ulike produkter og forklarer mens vi vandrer gjennom fabrikken på Forus i Stavanger. Under dette taket utføres alt fra pakking og resirkulering til mekanisk arbeid og produksjon av ulike prototyper. Det er ikke vanskelig å se at direktøren er stolt av alt staben.

– God morgen Eivind, sier Smistad.

Hun kjenner de aller fleste av sine ansatte ved fornavn. Bedriften har 60 ordinært ansatte og 260 personer som er ansatt gjennom ulike tiltak.

– I dag demonterer jeg ting som skal resirkuleres, forklarer Eivind Tjøstheim Eek.

Han er i gruppa som jobber ved avdelingen som heter «Svithun». De produserer og pakker produkter som er mye brukt i helsesektoren. Tjøstheim Eek er en av de 260 personene som har sitt virke hos Attende i en form for tiltak. Det er NAV som bestemmer hvem som får tiltaksplassene.

Det er en helt vanlig tirsdag i oktober. Eivind Opedal synger av full hals før han bryter ut i latter, og slenger en spøkefull kommentar til arbeidslederen sin, Lars Petter Strand. Opedal tørker av en skjermvegg som skal pakkes, mens han tar noen dansetrinn til melodien sin.

– Dere har det godt her sammen med Lars Petter, konstaterer Smistad, før hun takker for praten og vender nesa mot neste mål.  

SYNGENDE GLAD: Eivind Opedal synger av full hals mens han tørker av skjermbrett som skal pakkes. I bakgrunnen ser vi arbeidsleder ved avdelingen Svithun, Lars Petter Strand og Elise Aarthun Hodnesdal. (Foto: Jofrid Åsland)


Vil bli best i Norge
De ansatte i denne bedriften har satt seg tydelige og høye mål for framtida. Gjennom forskjellige arbeidsmarkedstiltak skal Attende bidra til utvikling og vekst. De ansatte skal gjennom produksjonen bidra med verdiskapning for samfunnet og oppleve egen utvikling. Slik lyder noen av de strategiske målene. Fortiden viser et svingende økonomisk resultat. For framtida er målsetningen å skape en stabil og forutsigbar økonomi.

– Vi vil bli den beste utviklingsarenaen i Norge, og sørge for at så mange som mulig får en reell sjanse til å aktivt delta i samfunnet, sier direktøren.

Hun har hatt denne hatten i ett år nå, men viser til at bedriften lenge før hennes tid har vært vågale og villige til å stadig ta nye steg.

– Det er viktig å fremme kunnskap om denne typen virksomheter, slik at samfunnet forstår hvilke verdier vi skaper, forklarer Smistad.

Visjonen er å skape en verdifull jobb for alle. I kjølvannet av den dukker det selvsagt opp en rekke utfordringer. Jobben skal romme meningsfulle oppgaver i et krevende og presset kommersielt marked.

BIOPOSER: De ansatte hos Attende er stolte av å pakke 160.000 bioposer for Stavanger kommune. (Foto: Jofrid Åsland)


Varierte arbeidsoppgaver
Smistad viser vei inn til en gruppe som pakker bioposer for Stavanger kommune. Rundt bordet sitter mennesker kledd i store smil. De hilser hjertelig velkommen og mener det er en perfekt morgen for en prat med helseklyngen.

– Dette er et veldig viktig arbeid, som vi er veldig stolte av, sier Smistad.

For Attende er det viktig å kunne tilby varierte oppgaver av ulik vanskelighetsgrad til sine ansatte. For noen fungerer enkle og repeterende oppgaver, mens andre har mulighet til å utføre mer komplekse arbeidsoppgaver. Hovedmålet er å ta ut hele potensialet hos hver enkelt ansatt.

– I samfunnet har ikke alle muligheter til å levere hundre prosent i et vanlig arbeidsløp, men alle kan levere hundre prosent ut fra de evnene de har, forklarer Smistad.

I et mangfold av arbeidere, tilbud og produkter kan det være utfordrende å forstå fullt ut hva bedriften representerer. Derfor har Attende laget små videosnutter som ligger på YouTube, hvor de presenterer virksomheten.

– Vi er stolte av at vi leverer god kvalitet og gode produkter. Vi må være konkurransedyktige i markedet. Det er ingen som kjøper våre tjenester av ren sympati. De må vite at vi leverer i henhold til avtale om kvalitet, leveringstid og pris, sier Smistad.

  RESIRKULERER: Eivind Tjøstheim Eek demonterer før ulike gjenstander skal resirkuleres. (Foto: Jofrid Åsland)

Ser nytteverdien av arbeidet
Flere av de ansatte hos Attende jobber en til to dager i ordinært arbeid i uka. Direktøren smiler når hun trekker fram en kjent suksesshistorie fra bedriften. Historien om Emily Ann Riedel. Mange husker henne fra et nyhetsinnslag på tv der hun serverer smoothie til statsministeren, og tar til orde for at alle bør ha muligheten til å få en jobb her i livet. Riedel har Downs syndrom og har jobbet hos Attende i 6 år. Nå jobber hun på hotellet Scandic Forum i Stavanger, men jobber fortsatt hos Attende på mandager.

– Vi ser at det fungerer veldig bra med en gradvis overgang til et ordinært arbeidsløp. Da kan arbeidstakeren få fortsette å trene på sine utfordringer hos oss og parallelt møte nye oppgaver i ny jobb, sier Smistad.

Hun beskriver arbeidet bedriften gjør som et samfunnsoppdrag, og tror Attende har mye å bidra med på mange plan. Som medlem i Norwegian Smart Care Cluster, ser Smistad for seg at bedriften kan tilføre mye, og være en god samarbeidspartner for andre medlemmer i helseklyngen.

– Det er en selvfølge for oss å være medlem av Norwegian Smart Care Cluster. Jeg vet vi kan bidra, og har mye å hente gjennom et så spennende samarbeidsmiljø som klyngen representerer, sier Smistad.

 GULLBAR: – Er dette en gullbar? spør Arna Smistad (t.h.) spøkefullt. Hun får fortalt at gjenstanden skal romme batteriene i Lærdals baby Anne. (F.v.) Oliver Harter og Morten Hobberstad.(Foto: Jofrid Åsland)  

Arkiv