Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse kommuner

24. jan. 2019

Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse kommuner

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser også i år ut midler til offentlig – privat innovasjon, og arrangerer i den forbindelse informasjonsmøter for modige kommuner som vil løse betydelige samfunnsutfordringer.

- Vi inviterer til frokostseminar i Stavanger, Innovasjonspark Stavanger, 14. februar 2019 for å fortelle om rammer og krav som stilles til kommuner, etater og offentlige aktører som vil være med. Det er Innovasjon Norge og Forskningsrådet som sammen har satt av midler til denne type offentlig-privat innovasjon, sier Ragnhild Espeland, i Innovasjon Norge.


http://www3.dmpemail2.com/visitnorway/dsc/collateral/pixel.gifHvilke utfordringer skal løses?
Det er ingen tematisk avgrensning på hva søknaden skal inneholde av innovasjonsprosjekt. Men Innovasjon Norge og Forskningsrådet bruker FNs bærekraftmål for å illustrere hvor de legger listen. Helse vil være en naturlig kategori å søke etter innovasjoner.

-Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger.  Vi har satt av midler som skal brukes til å løse betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid, sier Espedal.

Frokostseminaret, som arrangeres i Arkivenes hus i Innovasjonspark Stavanger, gir et innblikk i arbeidsmetodikken. Marianne Sigurdsen Schwerdt fra Stavanger kommune kommer for å fortelle om hva det har betydd for dem å bruke offentlig-privat samarbeid i et utviklingsprosjekt. Deltakerne får også informasjon om hva som er forventet av innhold i en prosjektskissesøknad, og hvilken dialog deltakerne kan ha underveis i søknadsprosessen.

Søknadsfrist er 12. februar 2019 

Les mer for detaljert program og påmelding.

Arkiv