"Høringsfrist 5. oktober"
- Sykehuset Østfold HF

Høring av konkurransedokument ang «Nyskapende pasientforløp»

Sykehuset Østfold forbereder nå kunngjøringen av konkurransen for anskaffelse av helhetlige digitale/virtuelle løsninger og helsetjenester for kreftpasienter som en del av innovasjonspartnerskap-prosjektet «Nyskapende pasientforløp».

I den forbindelse vil det foretas en høring av konkurransedokumentene, der sentrale aktører og samarbeidspartnere inviteres til å gi innspill. Dette inkluderer både medarbeidere i Sykehuset Østfold, pasienter, Helse Sør-Øst RHF, representanter fra primærhelsetjenesten, Kreftforeningen, leverandører (via Doffin), Direktoratet for e-helse, følgevirksomheter, næringsklynger og Sykehuspartner.

- Norwegian Smart Care Cluster er også en viktig høringsinstans, og medlemsbedriftene i NSCC får her tilgang til dokumentene som er ute på høring via Doffin, sier Ingunn Olsen, Innovasjonssjef på Sykehuset Østfold HF.

Høringsfrist er 5. oktober.

Se dokument i Doffin her

NSCC har tidligere invitert til markedsdialog om dette innovasjonsløpet. Les mer om prosjektet her

Arkiv