"NSCL fasiliterer prosesser der behovene blir kartlagt og hvor vi kobler industri/bedrifter med kommunenes behov."
- Marit Hagland
Vis fakta

Søker: Rammeavtale med industridesigner/tjenestedesigner

Søknadsfrist: 30.august 2018

Om NSCL

Kontaktperson: Marit Hagland,

epost: marit.h@valide.no 
tlf: 45 26 17 99


Norwegian Smart Care Lab søker fasilitatorer

Norwegian Smart Care Lab søker industridesignere/tjenestedesignere

Norwegian Smart Care Lab søker industridesignere/tjenestedesignere som har kompetanse og erfaring som viser til kreative evner i å fasilitere workshops, med alt hva det innebærer av dokumentasjon, visualisering og hjelp til å lage modeller og prototyper, «mock ups», som brukes til testing.  

Oppdragene vil være prosjektbasert.  

Vi ønsker å inngå rammeavtale, med fast timepris, med ett eller flere selskap; i utgangspunktet for ett år, men med opsjon for ett år til.  

Søknadsfrist: 30. august 2018

Søknaden din inneholder:

• Litt om selskapet

• CV-er

• Referanser og relevante prosjekt

• Timepris  

 

Hvorfor trenger vi en industridesigner i Norwegian Smart Care Lab?

Lab´en vår har en økende oppdragsmengde fra kommuner som ønsker å gjøre innovative anskaffelser innen helse og omsorgstjenester. Kommunene har en rekke behov og problemstillinger som trenger nye løsninger, og NSCL fasiliterer prosesser der behovene blir kartlagt og hvor vi kobler industri/bedrifter med kommunenes behov.

I neste steg tilbyr lab´en testing av løsninger og tjenester i tidlig fase opp mot brukere.   

Har du spørsmål? Ta kontakt med Marit Hagland, epost: marit.h@valide.no  tlf: 45 26 17 99

 

Om NSCL:

Vårt mål er å bli et internasjonalt testsenter og Living Lab for velferdsteknologi. Vi utviklet i dag et nasjonalt innovasjonssystem hvor vi tester ut konsept gjennom et felles rammeverk.

Testlab´en fungerer som en matchmaker mellom bedrifter som trenger brukerkunnskap, brukere som trenger bedre teknologiske virkemidler og kommunale/offentlige aktører som trenger et mer bæredyktig tjenestetilbud for sine borgere i fremtiden. 

Våre tjenester er verktøy og metoder som bidrar til samhandling og innovasjon mellom brukere, tjenesteytere og teknologileverandører.

Vi kobler rett kompetanse til riktig tid i en tjeneste- og produktutviklingsprosess gjennom testlabens tilgang til ekspertise i helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster sitt økosystem.

Vi involverer sluttbruker i alle tester som gjennomføres, og har tilgang til potensielle testkandidater og verktøy for å følge opp ulike tester på en effektiv måte.

Prosjektansvarlig er Marit Hagland. Norwegian Smart Care Lab er levert av Norwegian Smart Care Cluster som igjen er en del av innovasjonsmiljøet i Validé.

LENKE: OM NSCL

Arkiv