"-Vi sondere terrenget for andre finansieringsmuligheter, og vil invitere konsortiet til dialog og møter i august/tidlig september for å sette videre kurs"
- Kathrine Myhre, Norway Health Tech

Fakta

Nye katapultsentre: Siva-konferansen


Går i dialog med departement om nasjonalt testsenter

Søknaden om en Norsk helsekatapult nådde ikke helt fram, men behovet er fortsatt sterkt og støtten stor. Derfor går NSCC og Norway Health Tech videre til aktuelle departement.

5. juni offentliggjorde SIVA hvem som blir de nye norske testsentrene. I år er det tre miljø innen havbruksnæring og forskning som kan kalle seg Norsk katapult.

Les: Nye katapultsentre

Norway Health Tech og NSCC har gått sammen om søknad til SIVA om å etablere et katapultsenter; et nasjonat test- og utviklingssenter for digitale helseløsninger, med arbeidstittel Norsk helsekatapult. 

-  Vi må dessverre meddele at vårt konsept og prosjekt ikke er blant de tre som oppnår finansiering fra SIVA i denne runden, sier Kathrine Myhre, adm.dir for Norway Health Tech etter offentliggjøringen på Siva-konferansen i Trondheim.

Det betyr likevel ikke at ønske om å etablere et slikt nasjonalt testsenter, viljen og behovet er forsvunnet. 

-Vi har imidlertid hatt en interessant dialog med SIVA de siste par dager. De ønsker en oppfølgingsdialog med oss da de veldig gjerne vil bidra til at det kommer et testsenter innen helse på plass i SIVAs portefølje av katapult prosjekter, sier Myhre, som sier at dialogen starter umiddelbart.

 

Veien videre

-Vi har også vært tydelige på at dersom finansiering ikke kommer på plass for dette initiativet gjennom SIVA, vil vi invitere til dialog om prosjektet med relevante departementer, henholdsvis Helse og omsorgsdepartementet – men også Kommunal og regional departementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Både kommuner, sykehus, helseindustrien og forsknings- og utviklingsprosjekter har meget stort behov for denne testfasiliteten, og det er vår ambisjon og bidra til å realisere dette, sier Myhre som sammen med NSCC umiddelbart vil ta kontakt med de nevnte departement for å be om møter for å presentere prosjektet, og potensielt jobbe for at prosjektet får finansiering over statsbudsjettet for 2019.  

-Dialog er også etablert med Direktoratet for e-helse, som også er partner og har testfasilitet som del av sitt oppdrag. Både kommuner og sykehus/helseregioner fra hele landet har også vist høyt engasjement for saken – og vi vil ønske å gå i dialog med dere for å diskutere alternative realiserings- og finansieringsmodeller, sier hun.  

EU har også annonsert at de lyser ut og bygger opp såkalte Digital Hubs i Europa. Norway Health Tech og NSCC vil også kikke inn i muligheten for å finansiere prosjektet via denne kanalen.  

-Vi legger med andre ord opp til å benytte juni for å sondere terrenget for andre finansieringsmuligheter, og vil invitere konsortiet til dialog og møter ila august/tidlig september for å sette videre kurs, sier Myhre.

 

Partnerskapet

NSCC har tidligere skrevet om engasjementet fra medlemmene i de to klyngene. Hele 173 partnere som har signet opp for dette initiativet.

-Det er en fantastisk mobilisering. Vi håper dere alle har lyst til å være med å støtte opp om prosjektet videre. Dersom dere har forslag til ytterligere strategier enn skissert her foreløpig hører vi gjerne fra dere om det. Spørsmål og kommentarer mottas gjerne, sier Kathrine Myhre. 

Arkiv