"174 «Letter of Support» var mottatt innen søknaden ble sendt 14. mai."
- Kathrine Myhre, Norway Health Tech

Takk for søknadsstøtte til å etablere en helsekatapult

På SIVA-konferansen 5. juni i Trondheim får vi vite om klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech får aksept for å etablere og utvikle et nasjonalt test og utviklingssenter for digitale løsninger.

De to klyngene har i fellesskap søkt SIVAs program Norsk katapult. 

Mobiliseringen og støtten fra medlemmene i de to klyngene har vært særdeles god. Mange har vist engasjement og gitt sine viktige bidrag ved å vise hvordan og hvorfor deres bedrift har behov for et slikt nasjonalt testsenter.

- På vegne av klyngene Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech takker vi for engasjementet og alle «letter of support», sier Kathrine Myhre, daglig leder av Norway Health Tech.  
174 «Letter of Support» var mottatt innen søknaden ble sendt 14. mai. Støtteerklæringene kommer fra selskaper i disse kategoriene. (Antall selskap i parantes):

Health care providers:

  • Municipalities (14)
  • Health Regions /-ICT organizations (7)
  • Hospitals (8)

R&D

  • R&D institutions (15)
  • R&D projects (3)

Platform and emerging technology providers (18)

National and international collaborating test facilities (7)

National and international clusters and competence partners (6)

User organizations / associations (3)

Municipal and Industry associations (10)

Customers; TTOs, Incubators, Investors and Companies

  • TTOs (6)
  • Incubators and accelerators (4)
  • VCs and Investors (3)
  • Digital health companies (60)
  • Service providers & production facilities (10) 

-Vi er svært fornøyde med responsen som et samlet Helse-Norge, både offentlig og private helseaktører, har gitt prosjektet. Dette understreker hvor strategisk og viktig det er at vi får etablert nasjonalt test- og utviklingsfasiliteter for digitale helseløsninger i Norge. 

SIVA har mottatt 11 søknader til katapultprogrammet. Det er sagt at 1-3 sentre vil bli tildelt finansiering. Hvem det blir offentliggjøres 5. juni.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList