"Vi har sett noen virkelige gode resultater på markedsintroduksjon via dette fellesskapet og at bedrifter har funnet hverandre."
- Arild Kristensen, daglig leder NSCC
Vis fakta

Slik melder du din bedrift inn i nettverket NorCare:

epost til:

bjorn@smartcarecluster.no

Matchmaking og kontakt via Linkedin-gruppe:

https://www.linkedin.com/group...Aktivitet i NorCare for å utvide nettverksbyggingen i Norden

I januar i år ble nettverket NorCare etablert. Der et samarbeid mellom fire nordiske klynger hvor hovedfokus er på implementering av velferdsteknologi i omsorgssektoren, - og for å skape forretningssamarbeid på tvers av klynger og dens medlemmer.

Hensikten er å dele nettverk, og dermed hjelpe bedrifter med å finne de riktige partnerne eller rett vei inn i de andre nordiske markedene, og kanskje i samarbeid med andre nordiske klynger, få tilgang til internasjonale markeder.


Første møte på Vitalis

Hovedfokus ligger på kommunens behov og utfordringer i forhold til å skalere implementering, samt løsninger, forretnings- og tjenestemodeller i omsorgssektoren, primært sykehjem og hjemmetjenesten.

-Vi har ikke mye finansiering til å drive dette prosjektet så vi ser og på knytning til andre relevante prosjekter, sier Arild Kristensen, daglig leder av Norwegian Smart Care Cluster, som møtte de andre klyngelederne fra Sverige, Danmark og Finland på e-helsemessen Vitalis i Gøteborg i april.

VITALIS: De nordiske klyngelederne møtte hverandre på e-helsemessen Vitalis i Gøteborg i april i år. Nå arrangerer disse nye møtepunkt på nordiske messer og arrangerer workshop som medlemmene kan melde seg på. F.v: Karen Lindegaard, seniorkonsulent for det danske helsenettverket WelfareTech, Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, Iris Ohrn i Business Region Gothenburg i Sverige og Salla Hirvonen fra BusinessOulu i Finland.


Flere møtepunkt i år

Nå planlegges det ytterligere nordiske prosjekt som vil gi medlemmene i NSCC adgang og kjennskap til et nordisk marked.

-Første møtepunkt blir under Nordic Egde i Stavanger, 25. til 27. september 2018, og for bedrifter som skal delta på WHINN i Odense i Danmark 9. til 11. oktober, så vil vi arrangere et nettverkstreff også der, sier Kristensen.

16. januar 2019 arrangeres det workshop og studietur til Stavanger, Norge.

-Her vil vi fokusere på implementeringsstatus i Norge og Sverige, og muligheter i disse to landene.

I februar 2019 arrangeres det workshop og studietur til Danmark med fokus på implementeringsstatus i Danmark og Finland.

Er din bedrift/kommune interessert i å delta i dette nettverk? Send en epost til bjorn@smartcarecluster.no og meld dere inn i en felles nordisk Linkedin-gruppe for matchmaking og kontakt:https://www.linkedin.com/group...

Norge-Danmark og videre til Norden

NorCare er en videre føring av klyngesamarbeidet NorDen 3C som nå er avsluttet. Det var et klyngefellesskap mellom Norge og den danske helseklyngen Welfare Tech og dens medlemmer.

-Vi har sett noen virkelige gode resultater på markedsintroduksjon via dette fellesskapet og at bedrifter har funnet hverandre via NorDen 3C-prosjektet. Vi har via dette knyttet en tett og god forbindelse til den danske klyngen, som har mange likhetstrekk med vår. Oppmuntret av dette har vi utvidet samarbeidet til å omfatte velferdsteknologibedrifter i hele Norden, sier Kristensen.

I Sverige samarbeider NorCare med Business Region Gothenburg/All age Hub samt Västerås Science Park og deres prosjekt Välfärd och hälsa. I Finland samarbeider vi med Oulu Health.

Arkiv