Norske Safemate skal levere «Trygg i eget hjem-løsninger» til 4300 brukere i Trondheim kommune

07. mars 2018

Norske Safemate skal levere «Trygg i eget hjem-løsninger» til 4300 brukere i Trondheim kommune

«Alle» snakker om at framtidens eldre bor i eget hjem. Løsningene til norske Safemate gjør det mulig å gå trygt fra ord til handling.

Trondheim kommune, som er utpekt av Helsedirektoratet til å ta en ledende rolle innenfor mestringsteknologi, går foran og gjør morgendagens hjemmeomsorg til en realitet.    

Safemate leverer trygghetsteknologi og løsninger for de som vil bo lengre hjemme. Sammen med partner Atea har Safemate vunnet anbud for digitalisering av helsetjenesten i Trondheim og deres nabokommuner. 20. februar signerte de en åtteårs kontrakt til en verdi av 50 millioner kroner i konkurranse med 10 andre tilbydere som fikk mulighet til å levere tilbud.

 

Fra analog til digital alarm

Fra og med oktober 2018 skal den digitale helsetjenesten for hjemmeboende rulles ut til 4300 nye brukere. Hver av disse får en trygghetsalarm med et spekter av sensorikk og løsninger som tilpasses brukernes behov. I andre enden driver kommunen et responssenter – Helsevakta - 24/7.  

I dag er det ca. 80.000 analoge trygghetsalarmer ute blant norske brukere. Telenor drifter dette nettet, men i løpet av det nærmeste året eller to skal nettet legges ned. Mange kommuner benytter den deadlinen til å se på hele eller deler av hjemmetjenesten i et mer digitalt lys. Slik kartlegger de hvilke behov som kan legges inn i trygghetsalarmteknologien.  

Derfor er det flere kommuner og private aktører som går denne innkjøp- eller utviklingsveien i dag, men det som skilte Safemates løsning fra konkurrentenes var måten man har digitalisert de mange manuelle stegene i prosessene som frem til nå har spist unødvendig tid i utøvelsen av de kommunale omsorgstjenestene. I tillegg har man gått lengre enn tidligere i å involvere pårørende på en måte som kan hente ut reelle gevinster og gi større trygghet for alle involverte.    

- Det er en annerledes måte å tenke trygghet i eget hjem og en ny tankegang om hvordan kommunene leverer omsorgstjenester. Trondheim er en av de mest fremoverlente blant norske kommuner; de har både investert og bygget opp kompetanse innen hele verdikjeden for en hjemmebasert, digitalisert omsorgstjeneste, sier Jan Holm, daglig leder i Safemate, et selskap med base i Stavanger og kontor i Oslo, som eies av Sensio. 

   

Lokaliseringsteknologi

Utviklerne og innkjøperne i Trondheim kommune kjenner Safemate sine løsninger fra før. Siden sommeren 2017 har Safemate vært en leverandør til kommunens moderne omsorgstjeneste. I 2016 gikk kommunene Trondheim, Bergen, Drammen, Larvik og Skien sammen om å kjøpe og få levert lokaliseringsteknologi av Safemate.   

- Trondheim valgte å starte den digitale reisen med sine mest avanserte brukere. Da snakker vi om sensorikk og GPS-teknologi som fanger opp og kommuniserer videre handlingene og kommuniserer bevegelsene til mennesker med demens og kognitiv svikt, sier Jan Holm.  

Dette krever avanserte løsninger, og den utfordringen satte trolig Safemate i førersetet i Norge for denne type trygghetsalarmteknologi. Løsningene ble rullet ut i 2017, og den virker. Lokaliseringsteknologien gir trygghet for brukerne og for deres pårørende, og kommunene kan gi rett omsorg til rett tid.

 

Fra hjem til omsorgsbolig

-Da Trondheim og deres nabokommuner gikk ut med et nytt anbud for innovative anskaffelser i 2017 for å tilby «Trygg i eget hjem løsninger» til en bredere gruppe brukere, meldte vi oss på, sier Holm.  

Kommunene har er gått ned på kompleksitet av hva brukerne trenger av digital hverdagsstøtte i en alarm, til gjengjeld er det mange flere behov som skal dekkes.  

- 4300 personer skal nå få trygghetsalarmtjeneste som ligner mer på at ditt og mitt hjem blir omsorgsboliger om 20-30 år, sier Holm.  

- Hvilke type tjenester er det da snakk om?  

- Det kan være sensorikk som går på bevegelse inn og ut av huset, opp i eller ut av sengen, fall i hjemmet, om kjøleskapsdøra går opp og igjen eller sosial trygghet for at noen svarer i andre enden når du trykker kaller opp tjenesten, sier Holm. 

   

Pårørendeinvolvering

Og det er her Trondheim kommune ønsker å invitere inn de pårørende i omsorgsloopen. Via en app er det mulig for familiemedlemmer, naboer eller andre å melde seg inn eller ut av varslingslisten som definerer hvordan ulike hendelser som blir varslet til pårørende eller til Helsevakten.   

- Er det et fall på badegulvet kan det være nødvendig å kontakte kommunens folk direkte, men gjelder det et mer hverdagslig omsorgsbehov kan en sønn eller en datter være den beste for brukeren å snakke med. Det fine er at familiemedlemmer eller naboer kan logge seg inn eller ut av tjenesten. Oppringingen vil også automatisk gå videre til neste person på listen dersom det ikke er svar. Det blir som en telefonsentral, sier Holm.  

Trondheim kommune har pårørendeinvolvering i tjenesten i dag, levert av Safemate, og ønsker dette inn i hele sin omsorgstjeneste, og de pårørende har ønsket dette selv. I den innovative anskaffelsen som Safemate har bidratt til, har brukere og Trondheim kommune som kunde kommet med nyttige og gode innspill som har utviklet Safemate sine løsninger.

Det fine er at familiemedlemmer eller naboer kan melde seg inn eller ut av responskjeden i de tilfeller der kommunen vurderer det som hensiktsmessig.


LOGG: Slik kan en brukers logg se ut på mobiltelefonen med Safemate sin løsning.


Fra klokkealarm til tjenester

For Safemate har de siste årene vært en reise i å forstå kundene sine, kommunene, enda bedre.  

- Vi har endret strategi fra å fokusere på selve trygghetsalarmen, innholdet i klokken, til å forstå det komplekse behovet til en kommune som skal levere trygghet og omsorgskvalitet til brukere som har svært ulike behov. I dette anbudet har Trondheim kommune invitert oss inn til å forstå, forske og finne ut av disse mekanismene, samtidig som de selv er svært kompetente bestillere og kunder.  

Trondheim kommune har tatt en ledende rolle innenfor mestringsteknologi i kommune-Norge når det gjelder å faktisk gjøre digitale løsninger i stedet for bare å snakke om digitale løsninger.  

- I framtiden vil nok både boliger og mobil inneholde sensorikk som trygger alderdommen for oss alle. Etter hvert som hjelpebehovet vårt blir større og mer kompleks vil også kommunene via responssenter gi mer presis hjelp til rett tid, sier Holm.  

For framskrivingene forteller at allerede i 2030 vil 1/3 av Norges befolkning være over 67 år. I årene fram til det, vil også skatteinntektene i de fleste norske kommuner være fallende. Samtidig finnes det ikke en ordfører i dette land som ikke vil si at de skal levere de beste tjenestene til innbyggerne sine.  

- Da blir det å for dyrt å satse på utbygging av omsorgsboliger og sykehjem. Det er forventninger om at vi både skal og ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig. Vi gjør det mulig. Vi går nå fra vilje til handling, sier Holm.  

FRA TING TIL LØSNING: - Trondheim kommune har tatt en ledende rolle innenfor mestringsteknologi i kommune-Norge, og med sine innovative anskaffelser kan private aktører levere løsninger i stede for dingser, sier Jan Holm, daglig leder i Safemate. (Foto: privat)

Arkiv