"Målet vårt er å bli internasjonalt ledende i vårt felt."
- Heidi Blengsli Aabel
Vis fakta

CheckWare AS

Etablert: 2008

Gründere: Tore C. Stiles, Torben Jenssen og Jakob Valen.

Oppmerksomhet: Kåret til en av de raskest voksende teknologi-selskapene med egenutviklet teknologi i Norge tre år på rad av Deloitte.

Støttet av: Innovasjon Norge.

Media:  

Adresseavisen 25.06.2016: Trondheimsselskap får kontrakt på fem millioner

Computerworld 11.02.2016: Helse Vest velger Checkware

Adresseavisen 20.09.2014: Vil bli best i bransjen, ikke i Birken

Med CheckWare kan pasientene selv rapportere om egen helse på nett

Til nå har over 150.000 pasienter benyttet seg av CheckWare. Bedriften har allerede 250 kunder, og kontorer både i Norge, England og Polen. Drømmen er å bringe konseptet ut til hele verden.

- Checkware leverer løsninger som gjør at pasienter selv kan rapportere sin helsetilstand til behandlere. Private klinikker og helseregioner som har tatt i brukt tjenesten kan vise til redusert administrasjon og mer tid til pasientbehandling, sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare.

Tidligere har pasienter kommet til en time for å svare på spørsmål om egen psykisk eller fysisk helse. Da har det vært noen fra helseinstitusjonen som har innhentet informasjonen med pasienten. Nå kan pasientene gjøre dette selv hjemme eller på venteværelset ved hjelp av pc, nettbrett eller mobil. Helsepersonell får deretter umiddelbart oversikt over pasientens tilstand.

- CheckWare bidrar til at pasientene kan delta mer aktivt i sin egen helse og behandling, enn tradisjonell pasientbehandling, sier Blengsli Aabel.

 

Kundene dokumenterer effekt

CheckWare leverer tjenester til flere sykehus i Norge. Ett av dem er Universitetssykehuset i Nord-Norge. De har dokumentert at det å bruke CheckWare kan frigi over fem og et halvt årsverk direkte til pasientbehandling.

- EMeistring i Bergen er et nettbasert selvhjelpsverktøy med behandlerstøtte. De benytter CheckWares programvare og behandler nå tre til fire ganger så mange pasienter med samme ressursbruk og kvalitet. Noe av tradisjonell behandling er altså supplert og erstattet av individuelt tilpassede nettbaserte behandlingsprogrammer. En slik form for løsning er også svært egnet til avstandsoppfølging for kronisk syke, samt i rehabilitering før, under og etter behandling.

- Digitaliseringen er også på full fart inn i kommunehelsetjenesten og det er flott å registrere at de løsningene vi har laget er like aktuelle her som i spesialisthelsetjenesten. Fordelen med CheckWare er at den kan tilpasses og skaleres til alle områder der man bruker kartlegginger, sier hun.


GJØR DET SELV: Selvrapportering gir svært mange gevinster, både for pasient og behandler.


  Vokser og går ut i verden

CheckWare er kåret til et av de raskest voksende teknologi-selskapet med egenutviklet teknologi i Norge tre år på rad av Deloitte. De var på «Fast 50»-listen både i 2014, 2015 og 2016. Med over 150.000 pasienter som har benyttet CheckWare-løsningene i Norge og England, er det ingen tvil om at de har kommet langt allerede, men Blengsli Aabel er klar på at de har store ambisjoner om å bli enda større.  

- Målet vårt er å bli internasjonalt ledende i vårt felt. Vi jobber for å nå ut til flere land, og vi ser et stort potensiale utenfor Norge. Vi vet at etterspørselen etter våre løsninger vil komme fra andre land etter hvert. Vi er godt i gang med å ekspandere i England, og har fått god respons, sier hun.

Blengsli Aabel mener det spesielt er én grunn til at norske helseteknologibedrifter bør satse også utenfor hjemlige landegrenser:

- Man må ha ambisjoner om å gjøre det bra internasjonalt, fordi det norske markedet er for lite til at man over tid kan drive en solid virksomhet som kan konkurrere med internasjonale aktørene som også kommer til Norge når markedet er mer modent.

I år er CheckWare ti år, og Blengsli Aabel beskriver det hele som en spennende og utfordrende reise.

- Det handler om å bygge et stabilt og pålitelig produkt som tilfredsstiller markedskravene. Vi har bygget opp en bedrift som kan utvikle, selge, levere og forvalte gode løsninger til helseaktører, og det er jeg stolt av. Vi er ydmyke for oppgaven vår som leverandør til helsesektoren, fordi den berører folks liv og helse, sier hun.


 

 

   

Arkiv