Dignum hentet en million

22. mars 2018

Dignum hentet en million

Teamet bak hjelpemiddelet Dignum har hentet en million kroner fra private investorer. Nå kan det nye hjelpemiddel snart være klart for salg.

 I 2015 knakk sogningen Tord Are Meisterplass nakken på ski og ble lam fra brystet og ned. Den største utfordringen ble for ham å forholde seg til at han var avhengig av assistanse, særlig for å få gjennomført toalettbesøk. Han var ikke klar for å leve resten av livet slik, og kom opp med idéen som i dag kalles Dignum.

I 2016 ble den første prototypen laget. Med den har Tord vært i stand til å jobbe hundre prosent og reise på fritiden. Han er i dag helt uavhengig fra assistanse og sparer samfunnet for omlag en million kroner i året. I tillegg har han blitt skattebetaler og skaper verdi gjennom jobben. Han grunnla Independence Gear i august 2016 med målsetningen å skape løsninger som kan hjelpe mennesker med å klare seg uten assistanse i hverdagen.


Leverer første produkt i august  

Til nå har selskapet levd på støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Midlene har bidratt til å utvikle hjelpemiddelet og teste det blant brukere. Sykehus som Sunnaas sykehus, Haukeland sykehus og Rigshospitalet i København ved VihTek er også med som test- og utviklingspartnere.  

Teamet, som alle har bakgrunn fra NTNU, har jobbet hardt for å sikre kapital til å komme i mål; produktutvikling, markedsføring og regulative prosesser i forbindelse med CE-merking.  

Med investeringen fra de fem såkalte engleinvestorene (investorer som kommer inn som reddende engler i en tidlig fase), er det nå mulig for dem å levere det første produktet allerede i august. Investorene vil ikke bare bidra med penger; flere av dem har lang fartstid innen helsebransjen, som investorer og har selv vært gründere. Nå håper de å komme i gang med forhåndssalg til sykehus og NAV. Brukere og institusjoner som melder interesse, vil få mulighet til å teste produktet på forhånd.


DIGNUM: Med investorer på plass vil de første Dignum være i omløp fra august i år. Det er en milepæl for selvstendigheten og for selskapet Independence Gear.


Selvstendighet sparer samfunnet  

- Det er mulig for brukere å søke på Dignum gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Dignum kan spare samfunnet for mellom firehundre tusen og en million norske kroner per bruker per år, avhengig av hvor selvstendige den aktuelle brukeren blir med Dignum, sier Carl Christian Sole Semb, daglig leder.  

Dignum sparer ikke bare samfunnet for penger, men skaper også økt mestring og verdighet blant brukerne. Testbrukeren Alexander Henningsen Moen har uttalt at «Du kan ikke forestille deg hvordan det er å være avhengig av hjelp for å gå på do. Med Dignum slipper jeg dette». Selv om ikke alle blir hundre prosent uavhengig fra assistanse, vil Dignum spare samfunnet for kostnader og hjelpe brukeren et viktig steg på veien mot selvstendighet og følelsen av å leve et verdig liv.      

  Tekst: Klaus Klausen Espedal, Foto: Mads Oftedal Schwencke

Independence Gear AS:

  • Opprettet i august 2016 av Tord Are Meisterplass, Carl Christian Sole Semb og Nikolai Hiorth, alle med bakgrunn fra NTNU.
  • Mottok hundre tusen kroner fra Innovasjon Norge i desember 2016.
  • Mottok en million kroner fra Forskningsrådet gjennom STUD-ENT programmet i mai 2017.
  • Fire teammedlemmer og medeiere.
  • To ansatte med lønn.
  • Holder til i inkubatoren Aleap i Forskningsparken i Oslo
  • Søkte patent på Dignum i 2017.

 

Arkiv