"-Denne avtalen vil styrke og utvide tilbudet av velferdsløsninger til våre beboere og brukere"
- Ingvild Kristiansen, direktør for Omsorgstjenester i Aleris Omsorg

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår partnerskap

Sensio og Aleris Omsorg Norge inngår nasjonal partneravtale for leveranse av velferdsteknologiløsninger til hjemmeboende, bo- og omsorgstjenester, og innen eldreomsorg.

Aleris Omsorg Norge leverer bo- og omsorgstjenester over hele landet, både til private og på vegne av det offentlige.

Sensio er, sammen med datterselskapet Safemate, Norges ledende selskap innen Smart Velferd og Smart hjem. Sensio leverer velferdsløsninger til mer enn 160 kommuner i hele Norge. 13. november 2018 signerte Aleris Omsorg Norge og Sensio en partnerskapsavtale om leveranser av løsninger til hjemmeboende.

 -Aleris Omsorg har i flere år vist vei innen omsorgstjenester. De leverer kvalitetstjenester til hjemmeboende, til omsorgsboliger og store boligprosjekter, sier William Holm, daglig leder i Sensio.

-Denne avtalen vil styrke og utvide tilbudet av velferdsløsninger til våre beboere og brukere som har behov for det, slik at de kan være trygge i hjemmet sitt, sier Ingvild Kristiansen, direktør for Omsorgstjenester i Aleris Omsorg.

Aleris Omsorg Norge er en del av Aleris som driver landsdekkende tjenester innenfor barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet.

Arkiv