"Programmet skal stimulere til å utvikle kunnskap om hverandres næringsliv med tanke på langsiktig næringssamarbeid mellom Norge og Bulgaria"
- Innovasjon Norge

5 mill euro til samarbeidsprosjekt Bulgaria-Norge

Kan du tenke deg en bulgarsk partner til utvikling og innovasjon? Innovasjon Norge ser nå etter norske velferdsteknologiske bedrifter som ønsker å drive forretningsutvikling og innovasjonsarbeid med Bulgaria.

Programmet er særlig rettet mot private små og mellom store bedrifter, såkalt SMBs, for utvikling og innovasjon av velferdsteknologi. Det overordnede målet med EU-programmet Innovasjon Norge kaller «Norway Grants» er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa, men også å styrke det bilaterale forholdet mellom Norge og Bulgaria. Et annet mål er å øke verdiskapningen og skape bærekraftig vekst i det bulgarske næringslivet. Programmet skal også stimulere til å utvikle kunnskap om hverandres næringsliv med tanke på langsiktig næringssamarbeid mellom Norge og Bulgaria, basert på forretningsutvikling og innovasjon.

«Norway Grants» finansieres utelukkende av Norge og er tilgjengelig for bruk i 13 EU-land som ble med i ordningen i 2004, 2007 og 2013. I forrige budsjettperiode, som var fra 2009 til 2014 hadde Norge budsjettert med € 804,6 millioner. For perioden vi nå er inne i, 2014 til 2021 er finansieringen 1,3 milliarder euro.

De forventede resultat av prosjektene som blir finansiert via dette spesifikke programmet for velferdsteknologi som nå lyses ut, er å øke konkurranseevnen til bulgarske bedrifter innen dette fokusområdet. For å få finansiert prosjekter, må det være de bulgarske partnerne som foreslår og søker om et samarbeidsprosjektet. Norge er i denne sammenheng omtalt som en donorpartner. Den totale potten med prosjektmidler som er tilgjengelig til dette programmet er 5 millioner Euro.

Det er flere delprogram det er mulig å søke på, som har ulik størrelse på finansieringen.

Søknadsfristen er 21.mars 2019, og søknaden skal sendes til Innovasjon Norge. Programspråket er engelsk, det vil si at alle søknader og støttedokumenter skal sendes til Innovasjon Norge på engelsk, mens offisielle sertifikat og lignende kan sendes på bulgarsk.


Det anbefales sterkt at det etableres et konkret samarbeid Bulgaria-Norge. Det vil gi ekstra «poeng» i vurderingen av søknaden. Den norske partneren bør være aktivt involvert i, og bidrar effektivt til, gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet skal ha et felles økonomisk eller sosialt mål som skal kunne realiseres ved gjennomføring av prosjektet.

Et donorpartnerskapsprosjekt defineres som et samarbeid mellom en prosjektleder i Bulgaria og minst en juridisk enhet i Norge. Oppgaven er å implementere et prosjekt der partnerne; uavhengige av hverandre, utfører vesentlige og relevante oppgaver i gjennomføringen av prosjektet.

Du finner hele utlysningen fra Innovasjon Norge som vedlegg.

Mer informasjon om forretningsmuligheter i Bulgaria: Invest Bulgarian Agency

Arkiv