Forskningsrådet lyser ut mange millioner til tjenesteforskning innen helse- og omsorgstjenester

05. nov. 2018

Forskningsrådet lyser ut mange millioner til tjenesteforskning innen helse- og omsorgstjenester

Dersom din bedrifts helse- eller velferdsteknologiske løsning trenger forskning for å komme videre, så lyser Forskningsrådet nå ut mange millioner kroner innen tjenesteforskning, folkehelse, redusere ulikeheter og pasientnær klinisk forskning.

- Bedrifter kan ikke søke selv, men kan ta initiativ for å igangsette forskning. Norwegian Smart Care Cluster kan bistå bedrifter til å komme i kontakt med de rette forskningsinstittusjonene for å diskutere samarbeidsprosjekt, sier Marit Hagland, i Norwegian Smart Care Lab.

-Det er de godkjente forskningsinstitusjonene som må stå for søknaden, men bedrifter kan tilkjennegi sine forskningsbehov, sier Hagland.

Det er satt av penger i tre forskningsprogram som alle skal bidra til å nå målene i HELSEVELs planprogram. Alle har søknadsfrist 10. april 2019.


Tre program
HELSEVEL: Forskningsrådet lyser ut 100 millioner kroner til forskerprosjekt innenfor tjenesteforskning.
BEDREHELSE: 70 millioner kroner til forskerprosjekt til å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og til å utjevne sosial ulikehet i helse.
BEHANDLING: 115 millioner kroner til forskerprosjekt innen pasientnær klinisk forskning.
HELSEVEL: 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekt for forskning ved helse- og velferdsutdanningene.


Utlysing i kortversjon
-Vi planlegger å lyse ut midler til tjenesteforskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke, skriver Forskningsrådet om utlysningen.

De gjør også oppmerksom på at denne utlysningen nå er en kortversjon, og skal fungere som en informasjon om de planlagte utlysningene.

-En fullversjon vi komme nærmere søknadsfristen, etter planen januar 2019. Utlysningen blir aktiv fra 27. februar, skriver Forskningsrådet.

Prosjektene skal bidra til å nå målene i HELSEVELs programplan.

Hvis du ønsker å lese om forskjellen på de tre søknadstypene og hvilke av Forskningsrådets programmer og aktiviteter som planlegger å lyse ut midler til hver av de tre søknadstypene, les her. Du finner informasjon om grensen mellom disse søknadstypene og søknadstypene kompetanseprosjekt for næringslivet og samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling her.


Krav om brukermedvirkning
-Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. Brukere som pasienter, klienter og pårørende, befolkningen, ansatte i helse- og velferdstjenestene, i forvaltning og myndigheter. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet, og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene.

Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.

Informasjon om programspesifikke krav til søknader og hva vi prioriterer når søknader blir valgt ut til finansiering kommer senere, skriver Forskningsrådet.


Arkiv