Svaret på alle sykehjemslederes drøm

23. mars 2017

Svaret på alle sykehjemslederes drøm

Anne Espeland og Sylvi Finsrud er gründerne bak ideen som skal revolusjonere administrasjon og rapportering i sykehjemssektoren. Dette vil de gjøre med en applikasjon kalt Keen Quality Keeper.

– Det hele handler om kompetansebygging og effektivisering av arbeid. Vi blir bare flere og flere eldre i samfunnet, så det å ha smarte løsninger for arbeidsstyrken er veldig viktig, sier Anne Espeland.

Hun legger til at det å sikre de ansatte kompetanseoppfølging også er et viktig virkemiddel for å beholde gode medarbeidere i denne sektoren. Applikasjonen Keen Quality Keeper, som kan benyttes både på mobil, nettbrett og datamaskin, er et personalsystem laget av selskapet Keen AS som alle ansatte har tilgang til. I applikasjonen finnes det funksjoner som skal gjøre det enklere å koordinere e-læring, gi påminnelser og sikre oppdatert oversikt over all kompetanse. Daglig leder i Domkirkens Sykehjem, Brit Munthe, har stor tro på applikasjonen.

– Jeg tror Keen Quality Keeper er svaret på alle sykehjemslederes drøm om å kunne dokumentere at vi har gitt opplæring til de ansatte. Min erfaring er ikke at vi har problemer med å gi opplæring, men det å faktisk dokumentere at vi har gitt det, sier Munthe.

Enkelt og lett tilgjengelig
Onsdag 22. Mars hadde Espeland og Finsrud orientering i bruk av applikasjonen med sykehjemsansatte ved Domkirkens Sykehjem. Dette blir det første ideelle sykehjemmet i Stavanger som får ta i bruk det splitter nye arbeidsverktøyet.

– Det er vanskelig å nå ut til alle ansatte i en døgninstitusjon. Vi har forsøkt alt fra å henge opp fysiske lapper på personalrommet, til å sende SMS, ta telefoner eller kommunisere via journalsystemet, sier Munthe.

Hun legger til at Keen Quality Keeper har vist seg å være et svært enkelt og lett tilgjengelig system, som alle har kompetanse nok til å kunne ta i bruk.

Oppdatert informasjon
Ideen om å lage et arbeidsverktøy for sykehjemssektoren oppsto da Espeland var styreleder for et sykehjem i Stavanger. I forbindelse med at sykehjemmet ansatte en ny daglig leder, ble det arrangert et seminar for hele staben.

– Under dette seminaret uttrykte de ansatte at de ønsket seg mer kompetanse og følelsen av å være mer sikker i jobben sin. Mange av dem hadde jobbet på sykehjemmet i mange år, men sykdomsforløp, medisiner og maskiner endrer seg over tid, sier Espeland. 

Det var da Espeland og Finsrud, som begge har bakgrunn fra oljebransjen, bestemte seg for å samle dokumentasjon og informasjon i et system som skulle være lett tilgjengelig, også via mobil, for alle ansatte.

– Med Keen Quality Keeper kan du gå inn via mobilen og hente ut viktige dokumenter som kan leses på bussen hjem fra jobb. Vi har lagt opp til at de ansatte kan trykke på «lest og forstått» etter de har gått gjennom dokumentene. Slik får ledelsen en oversikt over hvem som har fått med seg den oppdaterte informasjonen, sier Finsrud.

Hun legger til at de er stolte over at de gjennom sitt samarbeid med Norsk Helseinformatikk, Nordens største på e-læring til helse, kan tilby de første sykehjemmene gratis tilgang til alle e-læringskursene deres. Dette er kurs som nå kan tas via Keen, der resultatet legges direkte inn i applikasjonen.

Vil utvide tilbudet
I startfasen søkte Espeland og Finsrud om midler fra Innovasjon Norge og fikk innviglet markedsundersøkelsespenger. Disse midlene ble brukt på å kartlegge utfordringer i sektoren, hvordan ting ble løst på det tidspunktet og hvor stor frustrasjonen var blant ledelsen på sykehjemmene. Deretter søkte de, og fikk innvilget OFU-midler til utvikling og programmering av systemet.

– Appen åpner opp for at enkeltpersoner kan ivareta og engasjeres i egen kompetanseutvikling, i stedet for at ledelsen skal ta ut en halv stab på et kostbart og tidkrevende fysisk kurs. Nå kan de ansatte trene i hverdagen, og ledelsen kan lett gi beskjeder til alle uavhengig av turnus, sier Espeland.

Hun legger til at de etter hvert vil prøve å nå ut til det ganske land, og tilby applikasjonen til kommuner, der både skoler, barnehager og andre sektorer kan benytte seg av arbeidsverktøyet. Finsrud og Espeland er medlem i NSCC fordi det gir dem muligheten til å knytte nettverk innenfor den bransjen de er i.

– Gjennom NSCC kan vi holde oss oppdatert på alt det nye, spennende som skjer på området. Det er viktig at vi ikke alle holder på med vårt på hver vår tue, men løfter blikket for å se hva andre holder på med og også ser på muligheter for samarbeid, sier Finsrud.

 

Arkiv