Inngår det første innovasjonspartnerskapet i Norge

09. feb. 2017

Inngår det første innovasjonspartnerskapet i Norge

Stavanger kommune er på jakt etter banebrytende løsninger for helsesektoren. Nå inngår kommunen Norges første innovasjonspartnerskap.

Bildetekst: Avtalen ble underskrevet på Nasjonalt program for leverandørutviklings årskonferanse i Næringslivets hus (NHO) i Oslo. Fra venstre: divisjonsdirektør Mona Skaret i Innovasjon Norge, rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger kommune, avd.direktør Dag Strømsnes i Difi og og Per Harbø i Leverandørutviklingsprogrammet.

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi er samarbeidspartnere.

Hensikten er å løse samfunnsutfordringer og på samme tid bygge konkurransedyktige næringer gjennom partnerskap i verdensklasse.

Innovasjon i offentlig-privat samarbeid

Velferdsstaten er under press.

Nedgangen i olje- og gassektoren fører til reduserte inntekter, mens de offentlige kostnadene til blant annet helse og eldre øker.

Offentlig sektor kjøper produkter og tjenester for 500 milliarder kroner årlig og bør være en viktig kunde og premissgiver for norsk næringsliv fremover.

I dag erfarer imidlertid for mange norske gründere og bedrifter at det er krevende å selge nye og innovative løsninger til det offentlige markedet.

Vi er nødt til å tenke nytt for å opprettholde dagens velferdsmodell.

Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført 1. januar i år.

Den fjerner hindringer og legger bedre til rette for samarbeid om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter. Næringslivet konkurrerer om å lage de beste løsningene.

Stavanger først
Som de første i Norge og en av de første i Europa gjennomfører Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi nå innovasjonspartnerskap med Stavanger kommune for å utvikle radikalt nye løsninger for helsesektoren.


Kommunen har behov for å tenke nytt om hvordan deres heldøgnpasienter skal få økt livskvalitet, være aktive og klare seg selv best mulig. Kommunen vil at innbyggerne skal «Leve hele livet.»

-Leve HELE LIVET er et spennende prosjekt, som kan bidra til mer innovasjon og bedre tjenester i

eldreomsorgen, sier næringsminister Monica Mæland.

I de nye anskaffelsesreglene åpner Innovasjon Norge opp for at kommuner og leverandører kan jobbe sammen for å utvikle nye tjenester og produkter. Målet er at offentlige anskaffelser skal bidra til innovasjon og omstilling.


Nye næringer
Rådmann i Stavanger, Per Kristian Vareide, er sikker på at denne typen samarbeid vil bety mye for Stavanger kommunes framtidige tjenester.

Han er glad for at kommunen kan bidra til å skape vekst for nye næringer.

- For å løse de store utfordringene må vi levere billigere og bedre tjenester, og da trenger vi nye løsninger som vi ikke sitter på i dag. Gjennom innovative partnerskap kommer næringslivet tettere på utfordringene våre, sier Vareide.

- Dermed kan vi samarbeide om å utvikle de beste løsningene, og raskt ta dem i bruk etterpå. Denne måten å jobbe på er både vi og samfunnet tjent med, fortsetter han.

Næringslivet er en del av løsningen
Om få år kommer vi til å mangle tusenvis av ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Å opprette flere sykehjemsplasser er ikke et alternativ. Nye løsninger tvinger seg fram.

- Vi er stolte og glade over at Stavanger kommune åpner prosessene og inviterer aktører som kan se på problemet med friske øyne. Ikke bare ansatte, brukere og pårørende. Også gründere, sosiale entreprenører og små og store bedrifter, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

- Ved å utnytte det nye regelverket kan offentlig sektor fungere som en innovasjonsmotor og bestille morgendagens løsninger fra næringslivet.

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi har lang erfaring med innovative anskaffelser.

De bidrar med kompetanse, ressurser og veiledning til Stavanger kommune for å redusere risiko og sikre vellykket gjennomføring. Målet er at de løsningene som utvikles i innovasjonspartnerskapet skal spres til andre kommuner og offentlige aktører med samme behov.

Prosjektet vil dele erfaringer og utarbeide veiledningsmateriell underveis, for å gjøre det enklere for andre offentlige etater som tar denne konkurranseformen i bruk.

Et kinderegg
Innovasjonspartnerskap er en vinn-vinn-vinn situasjon.

Offentlig sektor vinner ved å kunne tilby bedre løsninger, mer effektivt til brukerne. Næringslivet vinner ved å få utviklet innovative løsninger som er relevante for et voksende offentlig marked. Og samfunnet vinner fordi vi raskere får fram gode løsninger på våre store utfordringer og kan bygge lønnsom eksportnæring samtidig.

Tekst: Thomas Bore Olsen, Stavanger kommune
Bilde: Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon NorgeArkiv